Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

P.V

09:51 05/11/2015

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 6/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình

Tham gia Đoàn, có các Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Hộ Ninh, Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu Chính sách Trung ương; Lật Chiến Thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ; Vương Gia Thụy, Phó Chủ tịch Chính hiệp, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương; Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao; Từ Thiệu Sử, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước; Cao Hổ Thành, Bộ trưởng Thương mại; Lưu Hạc, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo Tài chính và Kinh tế Trung ương; Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng. Cùng đi còn có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng Bí thư Đinh Tiết Tường; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng và các thành viên khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sinh năm 1953, quê quán ở Phú Bình, Thiểm Tây, Trung Quốc, là người dân tộc Hán. Ông là kỹ sư hóa học; Tiến sĩ Luật.

Tháng 1/1974, ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giai đoạn 1969 - 1975: Thanh niên tri thức, Bí thư Chi bộ tại Đại đội Lương Gia Hà, Công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây; giai đoạn 1975 - 1979: Học chuyên ngành Hóa hữu cơ tổng hợp, Khoa Hóa, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh; giai đoạn 1979 - 1982: Thư ký Văn phòng Quốc Vụ viện, Văn phòng Quân ủy Trung ương; năm 1982 - 1983: Phó Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc; giai đoạn 1983 - 1985: Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc, kiêm Chính ủy thứ nhất, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Ban Vũ trang, huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc; giai đoạn 1985 - 1988: Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến; giai đoạn 1988 - 1990: Bí thư Địa ủy Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến; giai đoạn 1990 - 1993: Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại (Chủ tịch HĐND) TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến; giai đoạn 1993 - 1995: Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Phúc Châu.

Năm 1995 – 1996: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy phân khu quân sự Phúc Châu; giai đoạn 1996 - 1999: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, Chính ủy thứ nhất Sư đoàn Pháo cao xạ tỉnh Phúc Kiến; năm 1999 - 2000: Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến; giai đoạn 2000 - 2002: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến. Từ năm 1998 đến năm 2002: Học nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Giáo dục tư tưởng chính trị tại Học viện Xã hội Nhân văn, Đại học Thanh Hoa và giành được học vị Tiến sĩ Luật.

Năm 2002 – 2003: Phó Bí thư, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy quân sự tỉnh Chiết Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban động viên quốc phòng tỉnh Chiết Giang; giai đoạn 2003 - 2007: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Chiết Giang, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy quân sự tỉnh Chiết Giang. Từ tháng 3 đến tháng 10/2007: Bí thư Thành ủy Thượng Hải, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy quân sự TP Thượng Hải.

Từ tháng 10/2007 đến tháng 3/2008: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. Từ tháng 3/2008 đến tháng 10/2010: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa. Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2012: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự nhà nước.

Từ tháng 11/2012 đến tháng 3/2013: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng CS Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự nhà nước. Từ tháng 3/2013 đến tháng 1/2014: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng CS Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban quân sự nhà nước. Từ tháng 1/2014 đến nay: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng CS Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban quân sự nhà nước, Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 15 (1997-2002); Ủy viên Trung ương khóa 16 (2002-2007); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 17 (2007-2012), khóa 18 (2012-2017).

Ngoài các chức vụ chính thức nêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn giữ chức vụ Tổ trưởng của sáu Tiểu tổ (tương đương Ban Chỉ đạo Trung ương) gồm: Tiểu tổ lãnh đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung ương; Tiểu tổ lãnh đạo đi sâu cải cách quân đội và quốc phòng; Tiểu tổ lãnh đạo công tác tài chính kinh tế Trung ương; Tiểu tổ lãnh đạo an ninh mạng và tin học hóa Trung ương; Tiểu tổ lãnh đạo công tác đối ngoại Trung ương và Tiểu tổ lãnh đạo công tác Đài Loan.

Theo Báo Nhân Dân

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ