Thành lập Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc

Chí Kiên

06:15 16/09/2015

BizLIVE -

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1588/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thành lập Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc

Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cơ quan này có nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế Phú Quốc theo quy định của pháp luật.
Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 151 Luật Đất đai; Điều 81 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Điều 37 và 38 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Khoản 21 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Ban quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý, gồm: Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp.
Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang nằm trong vùng biển Tây Nam của Việt Nam. Phú Quốc có diện tích tự nhiên 593 km2, bao gồm 27 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất có diện tích tự nhiên 567 km2. Hiện nay, Phú Quốc đã thành đô thị loại 2, có cảng biển, sân bay, nước ngọt, điện lưới quốc gia và đường trục Bắc – Nam… góp phần chính thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên đảo.
Đến nay, huyện đảo Phú Quốc đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 164 dự án (có 21 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư 168.931 tỷ đồng, trong đó có 23 dự án đã hoạt động với vốn đầu tư 25.811 tỷ đồng, 14 dự án đang triển khai xây dựng (733 hecta), vốn 11.383 tỷ đồng.

CHÍ KIÊN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine