Sacombank hoãn xin ý kiến cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT

Hoàng Anh

13:40 01/03/2016

BizLIVE - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa gửi văn bản đến Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc không đưa nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Sacombank hoãn xin ý kiến cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT

Do đó, nội dung tờ trình các cổ đông của Sacombank về việc bầu thành viên hội đồng quản trị ngân hàng nhiệm kỳ 2016 – 2020 sẽ không được đưa ra trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trước đó, HĐQT dự kiến thực hiện việc này từ ngày 23/3 đến ngày 11/4/2016.

Như vậy, rất có thể Sacombank phải thực hiện đại hội đồng cổ đông bất thường về việc này.

Theo thông báo của Sacombank gửi các cổ đông ngày 29/2/2016, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội vẫn là ngày 14/3/2016 như đã công bố trước đó.

Trước đó, Sacombank dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 từ 5-7 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 dự kiến là 3 thành viên, tất cả thành viên đều là thành viên chuyên trách.

HOÀNG ANH

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine