Quan hệ Việt - Trung qua những con số

Việt Chung

21:28 05/11/2015

Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh một dấu mốc mới trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện đại, trải 65 năm qua.