Phiên họp trù bị Đại hội Đảng 12: Thông qua quy chế bầu cử

Lê Hiền - Trần Huệ

14:14 20/01/2016

Tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết gọn là Đại hội Đảng 12), Đại hội đã tiến hành Bầu đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội...

Phiên họp trù bị Đại hội Đảng 12: Thông qua quy chế bầu cử

Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Sáng 20/1, Đại hội Đảng 12 đã tiến hành phiên họp trù bị để chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức bắt đầu lúc 8h00 sáng mai 21/1.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tuyên bố lý do, thông qua chương trình phiên họp trù bị, tiến hành Bầu đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình làm việc của đại hội; Thông qua quy chế bầu cử của đại hội; Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Sáng 20/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị.
10h30', kết thúc buổi làm việc buổi sáng của phiên trù bị. Chiều nay 20/1, các đoàn đại biểu nghiên cứu tài liệu tại đoàn.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã làm việc và cho biết 1500 đại biểu đã đủ tư cách tham dự Đại hội Đảng 12.

- Quy chế bầu cử đã được thông qua hoàn toàn tốt đẹp.

- Sáng 21/1, Đại hội 12 sẽ chính thức khai mạc lúc 8h sáng.

Đại hội Đảng lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020.

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.

- Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham dự Đại hội Đảng 12 có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó đại biểu đương nhiên là 197 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khóa 11, chiếm tỷ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300, chiếm tỷ lệ 86,09%; đại biểu chỉ định là 13, chiếm tỷ lệ 0,86%. Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 99,9%.

Theo Infone

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ