Phát hiện nhiều sai phạm tại Sở Y tế Hà Nội, TP.HCM

Vĩnh Trà

14:03 08/01/2016

BizLIVE -

Nhiều sai phạm trong giai đoạn 2011 - 2014 tại Sở Y tế của 5 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Bình, Bình Định, Bình Dương đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ. 

Phát hiện nhiều sai phạm tại Sở Y tế Hà Nội, TP.HCM

Một đơn vị bị thanh tra xác minh tại TP.HCM.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế, giai đoạn 2011 - 2014 vừa được Thanh tra Chính phủ công bố. 
Theo đó, nhiều sai phạm tại Sở Y tế các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Bình, Bình Định, Bình Dương đã được phát hiện.
Cụ thể, Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, các Sở đều không có phòng quản lý trang thiết bị y tế. Nhiều bệnh viện thuộc Sở không thành lập phòng quản lý trang thiết bị y tế, một số bệnh viện tuy có phòng này nhưng bố trí cán bộ vừa ít vừa không có chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực, do đó công tác tham mưu cho lãnh đạo sở và các đơn vị còn hạn chế.
Việc triển khai các quy định của nhà nước, hướng dẫn của Bộ Y tế còn chưa đầy đủ (chủ yếu là sao gửi), chưa tổ chức các lớp tập huấn,... hàng năm không có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế.
Hầu hết các Sở, các bệnh viện, đơn vị trực thuộc sở đều chưa xây dựng quy chế, quy trình mua sắm, quản lý sử dụng trang thiết bị y tế.
Về công tác thanh, kiểm tra, hàng năm các Sở đều xây dựng kế hoạch và triển khai thanh tra, kiểm tra tại cơ sở, trong đó có 4/5 Sở y tế không thành lập đoàn thanh kiểm tra theo chuyên đề về đầu tư, mua sắm quản lý trang thiết bị y tế. Có 2/5 Sở y tế không thành lập đoàn kiểm tra giám sát các hoạt động về quản lý và sử dụng thiết bị y tế (gồm Sở Y tế Bình Định và Quảng Bình).
Tại Sở Y tế Bình Định, kiểm tra xác minh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Tuy Phước, TP. Quy Nhơn... nhiều thiết bị không được kiểm định, hiệu chỉnh định kỳ theo quy định.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (300 giường), nhiều thiết bị nhận bàn giao từ Sở Y tế mới đưa vào sử dụng tháng 2/2014 hiện nay đã bị hư hỏng.
Thanh tra tại Sở Y tế Quảng Bình cho thấy, có sai sót trong 3 gói thầu mua sắm thiết bị do sở làm chủ đầu tư (Ban quản lý dự án Sở Y tế) và kiểm tra xác minh tại Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiều thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã được cấp nhưng không sử dụng. 
Tại Sở Y tế TP.HCM, qua kiểm tra xác minh công tác đấu thầu thiết bị y tế năm 2014 của Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế, một số gói thầu tại 6 đơn vị thuộc Sở (Bệnh viện Nhi đồng 2, Tai Mũi Họng, Nhân dân 115, Bình Dân, Chấn thương chỉnh hình, Trưng Vương) cũng xảy ra nhiều sai sót.
Cụ thể, cuộc đấu thầu 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014 không lựa chọn được nhà thầu do không có nhà thầu nào đáp ứng được yêu cầu (do việc lập hồ sơ mời thầu không phù hợp, không đúng quy định). 4 thành viên tổ chuyên gia đấu thầu năng lực hạn chế, không có chuyên môn về trang thiết bị y tế...
Tại 6 bệnh viện trực thuộc sở, việc lập hồ sơ mời thầu (đối với 5 bệnh viện trừ Bệnh viện Nhân dân 115) không nêu yêu cầu về năm sản xuất, không nêu cụ thể về yêu cầu chứng chỉ quản lý chất lượng ISO đối với nhà sản xuất,...
Về kết quả thanh tra tại Sở Y tế Hà Nội, hồ sơ mời thầu của một số gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Ban quản lý dự án thuộc sở không đúng quy định về nguồn vốn. Một số gói thầu quy định giá trị bảo đảm dự thầu (không đủ 1% giá gói thầu), không đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu...
Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, một số gói thầu quy định giá trị bảo đảm dự thầu không đúng quy định. Cả 2 bệnh viện này chưa thực hiện kiểm định, hiệu chỉnh đầy đủ thường xuyên thiết bị đo theo quy định. 

VĨNH TRÀ

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine