Lộ diện 72 doanh nghiệp được cấp giấy phép “ma” trong nuôi trồng thủy sản

Kh.V

10:29 23/07/2016

 Sau khi vụ việc mua bán "khống" giấy lưu hành hơn 800 sản phẩm bị phanh phui tại Tổng cục thủy sản, danh tính 72 doanh nghiệp (DN) đã được công bố.  Báo Lao Động xin thông tin đến bạn đọc danh tính các DN này.

Lộ diện 72 doanh nghiệp được cấp giấy phép “ma” trong nuôi trồng thủy sản

Những đầm nuôi thả thủy sản được xử lý bằng các sản phẩm được cấp khống giấy phép lưu hành sản phẩm, không đảm bảo chất lượng,gây những hệ lụy lâu dài về sau. Ảnh minh họa.

Các doanh nghiệp này đã “được” một số cá nhân lợi dụng văn bản, cắt, ghép vào các phụ lục của 3 văn bản mang số 758/TCTS-TTKN; 1526/TCTS-TTKN; 1789 -VP/TCTS.  Cụ thể:

DN có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 758/TSTS-TTKN:

1.      Công ty TNHH Liên doanh Medivet

2.      Công ty TNHH Tiệp Phát

3.      Công ty TNHH BZT USA

4.      Công ty TNHH Thần Vương

5.      Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ

6.      Công ty TNHH SX&TM Topaz

7.      Công ty TNHH Agri-safe

8.      Công ty TNHH Bio-Floc

9.      Công ty CP Điền Tín

10. Công ty TNHH Quốc tế An Hồ

11. Công ty TNHH SX-TM Tô Ba

12. Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

13. Công ty TNHH Khôi Nguyên

14. Công ty TNHH Trụ Thiên Văn

15. Công ty TNHH SX-TM Bằng Sơn

16. Công ty TNHH TMDV Hải Hà

DN có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 1526/TSTS-TTKN:

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản sản xuất trong nước

1.      Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

2.      Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt

3.      Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ

4.      Công ty TNHH XNK Xuyên Việt

5.      Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

6.      Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt

7.      Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long

8.      Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

9.      Công ty TNHH Hoa Hải Dương

10. Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11. Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12. Công ty CP Men Biozyme

13. Công ty TNHH SX Quốc tế Alphatech

14. Công ty TNHH TM&SX Thành Nam Hoa

15. Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc

16. Công ty TNHH Thủy sản An Khang

17. Công ty TNHH Quốc tế G.A.L.A

18. Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản nhập khẩu

1.      Công ty TNHH TMDV Thái Sinh

2.      Công ty TNHH XNK Trường Thành

3.      Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu

Thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước

1.      Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

DN có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 1789/TSTS-VP:

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sản xuất trong nước

2.      Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

3.      Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt

4.      Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt

5.      Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ

6.      Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long

7.      Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

8.      Công ty TNHH SX-TM Nam Hoàng Long

9.      Công ty TNHH Hoa Hải Dương

10. Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11. Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12. Công ty CP Men Biozyme

13. Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc

14. Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

15. Công ty TNHH TM Chế phẩm sinh học Thắng Lợi

16. Công ty TNHH TM Thủy sản Việt An

17. Công ty TNHH Thủy sản An Khang

18. Công ty TNHH Sitto Việt Nam

19. Công ty TNHH Surint Omva Việt Nam

20. Công ty TNHH Thủy sản Phú Khánh

21. Công ty TNHH giải pháp sinh học Hưng Thịnh Phát

22. Công ty TNHH quốc tế G.A.L.A

23. Công ty CP Na Uy Việt Nam

24. Công ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Toàn Mỹ

25. Công ty TNHH PMT Việt Nam

26. Công ty TNHH Vidavet

27. Công ty TNHH SX - TM - DV Ngân Lộc Hưng

28. Công ty TNHH SX-TM-XNK Đông Dương

29. Công ty CP Thái Việt

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu

1.      Công ty TNHH TM DV Thái sinh

2.      Công ty TNHH XNK Trường Thành

3.      Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

4.      Công ty TNHH PVS Việt Nam

5.      Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu

Theo Báo Lao Động

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ