[Infographics] Cơ cấu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đại hội Đảng XII

P.V

14:25 27/01/2016

Đại hội Đảng XII đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Thanh Niên xin giới thiệu cơ cấu thành phần 180 Ủy viên T.Ư chính thức và 20 Ủy viên T.Ư dự khuyết của Ban chấp hành khóa XII:

Theo Báo Thanh Niên

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine