[Infographic] Lương cơ sở tăng thế nào trong 15 năm qua?

Từ 2001 đến 2016, mức lương cơ sở tăng 5,7 lần, từ 210.000 đồng lên 1,21 triệu đồng. Trong khi đó, Bộ Nội vụ cho rằng lương đảm bảo mức sống tối thiểu là 3,3 triệu đồng.

 

 

Theo VnExpress