[Infographic] Hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu

Việt Chung - Đoàn Loan

08:55 19/05/2019

Dự thảo Bộ luật Lao động đề xuất hai lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến khi lao động nam đạt 62 tuổi, nữ đạt 60 tuổi.

Theo VnExpress