Hoãn tăng phí đường bộ: Bộ Tài chính phản bác Bộ Giao thông

Phạm Huyền

21:41 07/01/2016

Bộ Tài chính đánh giá, đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc hoãn thời hạn tăng thu phí hoàn vốn của 23 dự án BOT là chưa phù hợp với chỉ dạo của Thủ tướng và cam kết với các nhà đầu tư đã ký.

Hoãn tăng phí đường bộ: Bộ Tài chính phản bác Bộ Giao thông

Nhiều người tham gia giao thông lo ngại phí BOT ngày càng tăng cao.

Trước đó, ngày 25/12/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị lùi thời hạn 5 tháng điều chỉnh mức thu phí hoàn vốn của 23 Dự án BOT. Đây là các dự án đã có lộ trình tăng phí kể từ ngày 1/01 năm nay theo Thông tư của Bộ Tài chính, được Bộ Giao thông xin lùi đến ngày 1/6.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã không chấp thuận đề nghị này. Lý giải về cụ thể vấn đề này, Bộ Tài chính khẳng định, đề nghị của Bộ Giao thông vận tải chưa phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cam kết với Nhà đầu tư trong Hợp đồng BOT Nhà nước đã ký. Đồng thời, Bộ cũng không thể ban hành Thông tư lùi thời hạn ngay được từ ngày 1/1/2016 vì phải thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mặt khác, theo Bộ Tài chính, hiện cả nước có 53 trạm thu phí, nhưng Bộ Giao thông vận tải chỉ đề nghị lùi thời gian điều chỉnh tăng mức thu phí 5 tháng của 23 trạm, trong khi đó vẫn tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn 7 Dự án sắp hoàn thành, với mức thu bằng 3,5 lần mức thu cơ bản.

Bộ Tài chính cũng lưu ý Bộ Giao Thông vận tải rằng, việc đề xuất thời điểm áp dụng cần tính đến thời gian cho việc thực hiện điều chỉnh văn bản, theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như thời gian để các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục trước khi triển khai áp dụng chính sách mới.

Bộ Tài chính cho biết thêm, các dự án BOT trên các tuyến quốc lộ... đều được Bộ Giao thông vận tải quyết định. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải cũng đã quyết định mức thu phí hoàn vốn và thời gian hoàn vốn của từng dự án.

Theo quy trình, sau khi nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án hoàn thành, căn cứ vào mức thu phí tại hợp đồng BOT, nhà đầu tư có văn bản đề nghị với Bộ Giao thông vận tải xem xét. Trên cơ sở đó, Bộ này sẽ có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn của từng dự án, đề xuất rõ mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn, lộ trình điều chỉnh tăng mức thu phí.

Lộ trình điều chỉnh mức thu phí theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính : Năm 2014 mức thu tối đa không quá 2,5 lần mức tối thiểu khung; năm 2015 tối đa không quá 3 lần mức tối thiểu Khung; năm 2016 áp dụng mức tối đa khung.

Theo VietnamNet

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ