Hà Nội sẽ tiếp tục thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây

Vạn Xuân

11:53 14/11/2017

BizLIVE - Sở Công thương Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành.

Hà Nội sẽ tiếp tục thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây
Theo đó, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trái cây, bảo đảm theo đúng tiến độ UBND Thành phố giao, Sở Công Thương đề nghị UBND các quận nội thành chủ động và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Đề án trái cây cho các cửa hàng kinh doanh trái cây, cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ triển khai đề án trái cây trên địa bàn quận.
Tiếp tục rà soát, khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh trái cây; hàng tháng cập nhật danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận, bao gồm: các cửa hàng đang hoạt động, các cửa hàng mở mới, các cửa hàng đã dừng hoạt động gửi về Sở Công thương Hà Nội.
Căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát các cửa hàng kinh doanh trái cây, thực hiện phân loại các cửa hàng thành các đối tượng theo hướng dẫn của Sở Công Thương tại Hướng dẫn số 4781-HD/SCT ngày 22/9/2017. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các điều kiện theo quy định của Đề án trái cây (thời gian thực hiện: từ nay đến tháng 02/2018).
Bên cạnh đó, thực hiện việc cấp biển nhận diện cho các cửa hàng đáp ứng được các yêu cầu của Đề án trái cây; Tăng cường quản lý, kết nối, hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ trái cây an toàn trên địa bàn Thành phố; Thông tin đến tất cả các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận, địa chỉ các hợp tác xã, cơ sở, vùng trồng cây ăn quả tập trung, sản lượng trái cây được sản xuất tại Hà Nội để các cửa hàng có thông tin và lựa chọn nguồn cung sản phẩm trái cây bảo đảm an toàn, chất lượng.

VẠN XUÂN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ