“CPI tăng thấp, nhưng không có biểu hiện giảm phát”

Minh Huệ

10:18 21/03/2016

BizLIVE -

Phát biểu tại phiên khai mạc Quốc hội sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định năm 2015 chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, nhưng không có biểu hiện giảm phát. Tiêu dùng trong nước, sức mua và tổng cầu đã tăng khá mạnh, tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 8 năm qua. 

“CPI tăng thấp, nhưng không có biểu hiện giảm phát”

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Sáng nay, ngày 21/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2015 tăng 0,6% so với tháng 12/2014, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2001; bình quân cả năm 2015 tăng 0,63% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

GDP năm 2015 cao nhất trong 8 năm qua

CPI tăng thấp chủ yếu do giá dầu thế giới giảm mạnh (giảm khoảng 50% so với năm trước), tác động làm giảm giá xăng dầu và giá các hàng hóa khác; nguồn cung hàng hóa dồi dào, bao gồm cả lương thực, thực phẩm, hàng công nghiệp và dịch vụ.

“CPI tăng thấp, nhưng không có biểu hiện giảm phát. Tiêu dùng trong nước, sức mua và tổng cầu đã tăng khá mạnh; tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 8 năm qua”, ông Phúc đánh giá. 

Lạm phát cơ bản tháng 12 tăng 1,69% so với tháng 12/2014; bình quân cả năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước.

Mặc dù giá dầu thô giảm mạnh so với Nghị quyết của Quốc hội (từ 100 USD xuống 56,2 USD/thùng, thấp hơn 0,5 USD/thùng so với giá ước báo cáo Quốc hội), nhưng tổng thu NSNN cả năm đạt 996,87 nghìn tỷ đồng, tăng 85,77 nghìn tỷ đồng so với dự toán và cao hơn mức đã báo cáo Quốc hội là 69,37 nghìn tỷ đồng. Tổng chi NSNN đạt 1.262,87 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với dự toán.

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2015 là 256 nghìn tỷ đồng, bằng mức đã được Quốc hội cho phép, gồm: 226 nghìn tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 và 30 nghìn tỷ đồng tăng thêm vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015.

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2015 bằng 6,1%/GDP, cao hơn mức đã báo cáo Quốc hội do quy mô GDP năm 2015 thực tế giảm so với số đã báo cáo Quốc hội là 291,1 nghìn tỷ đồng.

nợ công cuối năm 2015 đạt 62,2% GDP, nợ Chính phủ là 50,3% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 43,1% GDP.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt mức cao nhất trong 8 năm qua. Nền kinh tế nước ta phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với dự báo trước đây. Tốc độ tăng GDP có xu hướng tăng nhanh sau từng quý.

Tăng trưởng GDP cả năm đạt khoảng 6,68%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008, cao hơn số đã báo cáo Quốc hội (khoảng 6,5%) và cao hơn mục tiêu đề ra là 6,2%.

Nợ công năm 2020 không vượt quá 65%

Với kết quả đạt được, dự kiến kế hoạch giai đoạn 5 năm 2016 -2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5-7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32-34% GDP.

Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo giá thực tế dự kiến khoảng 9.744-10.676 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 32-34% GDP.

Trong tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội nói trên, vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) dự kiến 2.106 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,7-21,6%; vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước dự kiến khoảng 375-395 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước dự kiến khoảng 1.180-1.341 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân dự kiến 4.388-5065 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự kiến khoảng 1.583-1.639 nghìn tỷ đồng (không bao gồm phần vốn đóng góp ở trong nước); các nguồn vốn khác dự kiến khoảng 112-129,8 nghìn tỷ đồng.

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi trong 5 năm 2016-2020 dự kiến vốn ký kết và giải ngân khoảng 20-25 tỷ USD.

Dự kiến tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước trên GDP giai đoạn 2016-2020 bình quân khoảng 21,8% GDP, trong đó huy động từ thuế và phí khoảng 20,2% GDP. Quy mô thu ngân sách nhà nước giai đoạn này gấp khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, trong đó quy mô thu nội địa (chưa bao gồm thu từ sử dụng đất) tối thiểu gấp 2 lần; đồng thời nâng dần tỷ trọng thu nội địa đến năm 2020 đạt trên 80% tổng thu ngân sách nhà nước.

“Cơ cấu thu dự kiến sẽ chuyển dịch theo hướng tỷ trọng các nguồn thu nội địa tăng lên cùng với quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng của nền kinh tế; tỷ trọng thu từ dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu giảm xuống”, ông Phúc cho biết.

Quy mô chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt 25,7% GDP. Quy mô chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 gấp trên 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 còn khoảng 4% GDP (trong đó: bội chi ngân sách Trung ương khoảng 3,5% GDP, bội chi ngân sách địa phương không quá 0,5% GDP).

Trên cơ sở cân đối thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, đến năm 2020, dự kiến dư nợ công không vượt quá 65% GDP, nợ của Chính phủ không quá 55% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

MINH HUỆ

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ