Công bố Quyết định Thanh tra tại Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo

N.Mạnh

09:49 21/04/2017

BizLIVE - Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2016; thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Công bố Quyết định Thanh tra tại Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn tại buổi công bố.

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Gíáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương.
Theo Quyết định số 809/QĐ-TTCP, ngày 12/4/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo với nội dung công tác quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2016; thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ III- Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.
Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra chuyên đề và yêu cầu Đoàn thanh tra triển khai đúng kế hoạch, có sự phân công , phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đoàn; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. 

N.MẠNH

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine