“Chủ trương nào giúp cho thành phần kinh tế tư nhân phát triển?”

Huyền Trâm

13:34 06/10/2015

BizLIVE - “Trong dự thảo đại hội lần này khẳng định kinh tế tư nhân được tham gia vào tất cả các lĩnh vực, đây là một sự nhấn mạnh, khẳng định rõ ràng về quan điểm phát triển kinh tế tư nhân.”, PGS. TS Bùi Tất Thắng cho biết.

“Chủ trương nào giúp cho thành phần kinh tế tư nhân phát triển?”

PGS. TS Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Phát triển chiến lược, Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII, kinh tế tư nhân không chỉ là một động lực mà còn được khẳng định là một động lực quan trọng đối với sự nghiệp thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự ghi nhận này đã nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các nhà kinh tế, giới doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này trong những ngày đóng góp vào dự thảo văn kiện.

Hiện khu vực kinh tế tư nhân đang có khoảng 500 nghìn doanh nghiệp, chiếm gần 90% số doanh nghiệp của cả nước. Hàng năm khu vực kinh tế này đóng góp gần 50% GDP và giải quyết gần 90% số công ăn việc làm cho người lao động. Nghiên cứu dự thảo văn kiện, nhiều ý kiến cho rằng khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng là sự ghi nhận xứng đang trước những đóng góp của thành phần kinh tế này đối sự phát triển của đất nước hiện tại.

Qua dự thảo văn kiện này, vị thế của kinh tế tư nhân đã có bước tiến so với trước. Tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đề nghị Đảng, Nhà nước cần phải có các cơ chế chính sách, nhất là các chính sách giúp doanh nghiệp tư nhân được thuận lợi hơn với việc tiếp cận với các nguồn vốn, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại và các dịch vụ trong các lĩnh vực thuế, hải quan. Có như vậy khu vực kinh tế tư nhân mới thực sự là động lực quan trọng của quá trình phát triển.

Vậy 2 từ “quan trọng” hiểu một cách cụ thể là như thế nào? PGS. TS Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Phát triển chiến lược, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, thành viên Ban soạn thảo văn kiện Dự thảo trình đại hội lần này đã có những chia sẻ trong phần bình luận trên VTV.

Theo đó, PGS. TS Bùi Tất Thắng cho biết, việc khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng là một khẳng định mới về quan điểm của đảng ta đối với khu vực kinh tế này. Đây cũng là xu hướng chung của kinh tế thị trường mang tính toàn cầu. Hiện tại kinh tế tư nhân đang có đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt là nơi phần lớn các nguồn lao động xã hội đang sinh sống và làm việc trong khu vực kinh tế này.

Trong dự thảo văn kiện thì kinh tế tư nhân một mặt bình đẳng với tất cả thành phần kinh tế khác, một mặt toàn bộ phân tích ở phía sau, đặc biệt là phần nói về các giải pháp như là tính đồng bộ của quan điểm này thì được trình bày ở phần thực hiện các giải pháp.

Chủ trương giúp cho thành phần kinh tế tư nhân phát triển?

Sự phát triển của kinh tế tư nhân phần lớn họ không đòi hỏi ưu tiên đặc thù nhiều nhưng họ đòi hỏi một môi trường thực sự bình đẳng, minh bạch để cho các hoạt động kinh tế. Dự thảo lần này cũng đề cập rất kỹ về việc tạo lập một môi trường, ở đây nhà nước đóng vai trò người kiến tạo sự phát triển chung trong đó xây dựng phát triển hệ thống luật pháp minh bạch, rõ ràng nhằm làm cho chi phí về sản xuất kinh doanh cũng như chi phí gia nhập thị trường của khu vực này giảm thiểu.

Trong việc tạo môi trường này có một số nội dung lớn. Thứ nhất, nhà nước bằng hệ thống pháp luật của mình bảo hộ quyền tài sản, đây là khẳng định hết sức mạnh mẽ. Thứ hai là có một chính sách về tự do di chuyển lao động, đây là yếu tố quan trọng bởi nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong sản xuất nếu như không có sự di chuyển linh hoạt thì kinh tế nói chung cũng không phát triển được chứ chưa nói đến kinh tế tư nhân.

Việc xác định nguồn nhân lực được di chuyển tự do có thể kéo theo một loạt các chính sách khác mà chúng ta cũng sẽ phải đổi mới, trong đó có chính sách quản lý dân cư bằng chế độ hộ khẩu hiện hành.

Một điểm nữa, bên cạnh khẳng định quyền sử dụng đất đai thì có chính sách là tích tụ và tập trung ruộng đất nhằm cởi bỏ chế độ hạn điền hiện nay để giúp cho những người nào có năng lực, khả năng sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn thì có điều kiện tạo ra nền nông nghiệp hàng hóa lớn và có sức cạnh tranh.

Trong văn kiện đại hội XI nêu kinh tế là một trong những động lực để phát triển kinh tế và mở rộng kinh tế tư nhân ở hầu hết các lĩnh vực. Như vậy vẫn còn một số lĩnh vực không cho kinh tế tư nhân tham gia. Nhưng trong dự thảo đại hội lần này khẳng định kinh tế tư nhân được tham gia vào tất cả các lĩnh vực, đây là một sự nhấn mạnh, khẳng định rõ ràng về quan điểm phát triển kinh tế tư nhân.

Dự thảo cũng mở rộng kinh tế tư tham gia không chỉ trong lĩnh vực kinh tế tức trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ mà còn mở rộng sang lĩnh vực cung cấp dịch vụ công, ví dụ như y tế, giáo dục. 

HUYỀN TRÂM

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ