Chủ tịch tỉnh Tiền Giang “quên” tiếp dân định kỳ?

Vĩnh Trà

17:29 02/01/2016

BizLIVE -

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ rõ nhiều sai sót của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang “quên” tiếp dân định kỳ?

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo số 3957/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn từ 1/1/2012 đến 31/12/2014.
Nội dung thông báo cho thấy, theo quy chế tiếp công dân do UBND tỉnh Tiền Giang ban hành thì Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp dân định kỳ vào chiều thứ 3 tuần đầu hàng tháng.  
"Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách trong thời kỳ thanh tra không thể hiện việc Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ theo quy chế, trụ sở tiếp dân của tỉnh không mở sổ tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh", thông báo nêu rõ.
Về kết quả tiếp công dân để dối thoại, giải quyết vụ việc và phối hợp cùng cơ quan trung ương để tiếp dân cụ thể như sau: Năm 2012 lãnh đạo tỉnh tiếp 3 ngày với 63 lượt người, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 1 ngày với 1 lượt người. Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp 2 ngày với 62 lượt người.
Năm 2013 lãnh đạo tỉnh tiếp 12 ngày với 77 lượt người, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 6 ngày với 14 lượt người; phó chủ tich tiếp 6 lần với 63 lượt người. Năm 2014 lãnh đạo tỉnh tiếp 14 ngày với 173 lượt người.
Tuy nhiên, việc theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện thường xuyên, kịp thời.
Về công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo, Thanh tra Chính phủ cho biết, qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ giải quyết cho thấy dù lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo không nhiều nhưng quá trình xử lý, giải quyết còn để xảy ra nhiều tồn tại cả về trình tự thủ tục và nội dung, chất lượng giải quyết đơn thư...
Đối với công tác thanh tra, một số cuộc thanh tra còn ban hành kết luận quá chậm hoặc kéo dài thời hạn thanh tra trực tiếp nhưng không có quyết định gia hạn. Công tác thanh tra chuyên môn tại một số đơn vị như: Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường… chưa được chú trọng.
Chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao, kết luận của một số cuộc thanh tra chưa xử lý hết các sai phạm được phát hiện. 
Điển hình như: Cuộc thanh tra hành chính tại Chi cục Phát triển nông thông tỉnh Tiền Giang, thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại CTCP Vận tải ô tô Tiền Giang, ...
Về công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chưa quan tâm đúng mức tới việc thực hiện quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
Do đó, kết quả là số người thực hiện luân chuyển còn quá ít so với con số thực tế phải chuyển đổi, một số đơn vị chuyển đổi chưa đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng. 
Trong công tác đấu thầu, việc công khai minh bạch theo Luật Phòng chống tham nhũng của các sở, ngành và các đơn vị được thanh tra trực tiếp chưa được thực hiện tốt;
Để xảy ra nhiều sai phạm trong việc chia nhỏ dự án để chỉ định thầu, chỉ định thầu không đúng quy định, hồ sơ chỉ định thầu còn nhiều sai sót, chưa minh bạch…
Đồng thời, kết luận cũng cho thấy còn nhiều sai sót trong việc đấu thầu xây lắp và đấu thầu trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, trong quản lý và cho thuê nhà công vụ... 
Thông báo cũng cho biết, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nghiêm túc kiểm điểm những thiếu sót và chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót về công tác tiếp dân, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng... 

VĨNH TRÀ

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ