Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp tục được Trung ương giới thiệu

Xuân Hoa

21:52 07/07/2016

Các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm được Ban chấp hành Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp tục được Trung ương giới thiệu

Hội nghị lần thứ ba, Trung ương khóa XII.

Chiều 7/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Hội nghị đã bàn và quyết định các nội dung quan trọng, gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; cho ý kiến về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung một Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội nghị đã nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh Bộ Chính trị, sau khi bầu được Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), đã tích cực chuẩn bị các phương án nhân sự để trình Hội nghị lần này.

Trung ương đã thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và chức danh lãnh đạo khác của cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa XII (họp tháng 3/2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu; đồng thời ghi phiếu giới thiệu với các chức danh chưa lấy phiếu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 2 khoá XII (tháng 3/2016), Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước.

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII (tháng 3/2016), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước.

Theo VnExpress

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ