Chất vấn Quốc hội và những phát ngôn không thể bỏ qua

P.V

14:36 19/11/2015

Trong 2,5 ngày chất vấn, các đại biểu đã để lại những phát ngôn ấn tượng về trách nhiệm cá nhân cũng như thực trạng kinh tế - xã hội.