Bộ Tài chính đề nghị không thu phí đường bộ xe máy từ năm 2016

Tâm An

07:26 19/08/2015

BizLIVE - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy.

Bộ Tài chính đề nghị không thu phí đường bộ xe máy từ năm 2016

Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (gọi chung là xe mô tô) thuộc diện chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Nghị định số 18/2012 của Chính phủ.

Do đó, để triển khai Nghị định trên và trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và thay thế bằng Thông tư số 133/2014 năm 2014.

Tuy nhiên, thực tế, việc triển khai thu phí đối với mô tô gặp nhiều khó khăn do xe mô tô là tài sản di động, không bắt buộc phải đăng kiểm lưu hành; người sử dụng xe không bắt buộc là chủ sở hữu, nên rất khó kiểm soát và thu phí, đặc biệt là trường hợp chủ xe đăng ký ở địa phương này nhưng mang xe đến địa phương khác sử dụng.

Mặt khác, chế tài xử phạt còn hạn chế nên chủ phương tiện không chấp hành nộp phí, dẫn đến số phí thu được thấp, không công bằng về trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc nộp phí, hiệu quả thu phí không cao.

Vì vậy, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Chính phủ cho phép tạm dừng thu phí đối với xe mô tô kể từ ngày 01/01/2016 và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nghị định và thông tư nói trên theo hướng không quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ