Bộ Tài chính bị “tuýt còi” vì quy định thuế quá thẩm quyền

Thái Sơn

15:31 17/10/2016

Việc Bộ Tài chính ban hành quyết định về giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên nước trong sản xuất thủy điện là chưa có cơ sở pháp lý - đại diện Cục Kiểm tra văn bản pháp luật Bộ Tư pháp cho biết.

Bộ Tài chính bị “tuýt còi” vì quy định thuế quá thẩm quyền

Bà Nguyễn Thị Thu Hòe cho biết Bộ Tư pháp đã "tuýt còi" Bộ Tài chính vì quy định thuế quá thẩm quyền. ẢNH THÁI SƠN

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp ngày 17/10, bà Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp cho biết bộ này đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính rà soát, đồng thời có biện pháp khắc phục đối với Quyết định 567/QĐ/BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên, dùng cho sản xuất thủy điện, do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/3/2015.
Trước đó, Bộ Tư pháp đã nhận được phản ánh của nhiều doanh nghiệp về việc Quyết định 567 của Bộ Tài chính không hợp pháp, hợp hiến.
Qua rà soát, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp cho rằng căn cứ Điều 6, luật Thuế tài nguyên và Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế tài nguyên, Bộ Tài chính chỉ có thẩm quyền quy định việc xác định giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện chứ không được giao thẩm quyền công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên.

Như vậy, việc xác định giá tính thuế tài nguyên không đồng nhất với việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên.
Mặt khác, Quyết định 567 của Bộ Tài chính là quyết định hành chính thông thường nhưng lại đặt ra quy phạm pháp luật - quy định giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện, áp dụng bắt buộc cho các tổ chức, cá nhân liên quan trên phạm vi cả nước là sai sót về mặt hình thức văn bản.
Bà Nguyễn Thị Thu Hòe cũng cho biết, trong quá trình thực hiện Quyết định của Bộ Tài chính từ năm 2015 đến nay, nếu các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và thiệt hại thì có thể yêu cầu Bộ Tài chính bồi thường thiệt hại theo quy định của luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Theo Báo Thanh Niên

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine