Bộ Công Thương: Hợp nhất một số Vụ, giảm 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối

Nguyễn Thảo

15:41 22/11/2016

BizLIVE - Vụ tổ chức cán bộ có thể sẽ được hợp nhất với Vụ Phát triển nguồn nhân lực; Vụ Dầu khí và than tiếp nhận các nhiệm vụ về dầu khí và than từ Tổng cục Năng lượng…

Bộ Công Thương: Hợp nhất một số Vụ, giảm 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh có nhiều quyết định quan trọng liên quan đến nhân sự Bộ. Ảnh: TL

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa quyết định đưa ra bàn cùng tập thể Ban cán sự Bộ Công Thương, nhất trí thông qua phương án kiện toàn và tái cấu trúc theo đúng phương châm của Thủ tướng là xây dựng Chính phủ nhiệm kỳ này là Chính phủ hành động, phục vụ, kiến tạo, liêm chính.

Theo đó, phương án xây dựng cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2020 đưa ra theo hướng giảm từ 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối.

Cụ thể, Tổng cục Năng lượng tách thành một cục và 2 vụ; Vụ Thị trường thương mại Miền núi nhập vào Vụ Thị trường trong nước; Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp; Vụ Tài chính tách một phần về Vụ Kế hoạch, một phần về Vụ Đổi mới phát triển doanh nghiệp;

Bên cạnh đó, Vụ Phát triển nguồn nhân lực (trước kia tách ra từ Vụ Tổ chức cán bộ), nay nhập lại về Vụ tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua khen thưởng và Cục Công tác phía nam (trước kia là Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP.HCM) nhập về thuộc Văn phòng Bộ Công Thương;

Các Vụ KV1, KV2, KV3, KV4 nhập lại thành 2 Vụ Châu Âu, Mỹ và Á Phi; Vụ Hợp tác Quốc tế nhập về 2 Vụ Á, Phi và Âu Mỹ; Hai viện nghiên cứu (Thương mại và Chính sách công nghiệp ) nhập thành một viện.

Đồng thời, Bộ cũng sẽ thành lập thêm Cục Phòng vệ Thương Mại cho phù hợp xu thế hội nhập. Nâng cấp thành lập Tổng cục Quản lý thị trường từ Cục Quản lý Thị trường còn lại giữ nguyên.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ