7 điểm chính trong Dự thảo luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sắp trình Quốc hội

Nguyễn Thoan

11:32 20/10/2016

BizLIVE - Tại buổi hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo luật Hỗ trợ luật doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), ông Dương Quốc Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết: “Ủy ban Kinh tế đã thẩm tra dự thảo và đưa ý kiến, theo chương trình, dự thảo sẽ được đưa ra thảo luận trong kỳ họp thứ 2 này của Quốc hội”. 

7 điểm chính trong Dự thảo luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sắp trình Quốc hội

Ảnh minh họa.

Sau đây là một vài điểm chính trong dự thảo luật hỗ trợ DNNVV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trình Quốc hội trong thời gian tới.
1. Đối tượng thụ hưởng của luật?
Đối tượng thụ hưởng là những doanh nghiệp có số lao động dưới 300 người và tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng trở xuống đối với ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng và công nghiệp; doanh nghiệp dưới 100 lao động và tổng nguồn vốn dưới 50 tỷ đồng với ngành thương mại và dịch vụ.
2. Những nội dung hỗ trợ cơ bản?
Hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập và rút khỏi thị trường; hỗ trợ tiếp cận tín dụng ngân hàng, các quỹ; hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ; hỗ trợ xúc tiến và mở rộng thị trường, mua sắm công; hỗ trợ thông tin và tư vấn; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ ươm tạo, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, cơ sở kỹ thuật.
3. Hỗ trợ cấp tín dụng cho DNNVV như thế nào?
Có 2 cách hỗ trợ cấp tín dụng là vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng và hỗ trợ tiếp cận tín dụng từ quỹ hỗ trợ. Về tiếp cận tín dụng bằng vay vốn ngân hàng, dự thảo luật đề xuất ngân hàng tạo thuận lợi cho DNNVV thông qua cung cấp các khoản vay với lãi suất, thời hạn phù hợp với quy mô, đặc điểm của doanh nghiệp; điều kiện, quy định, thủ tục cho vay phù hợp, đơn giản.
Hỗ trợ vay vốn ưu đãi thông qua ngân hàng (Ngân hàng nhà nước (NHNN) sẽ dùng ngân sách cấp bù lãi suất hoặc bằng hỗ trợ bù đắp khác); Về quỹ hỗ trợ sẽ có quỹ Phát triển DNNVV bổ sung chức năng (cho vay, đầu tư, tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…); quỹ bảo lãnh tín dụng ở địa phương và quỹ đầu tư khởi nghiệp.
4. Hỗ trợ về thuế cho DNNVV
Áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường (3%) cho DNNVV; áp dựng mức thấp hơn mức thuế suất của DNNVV (5%) cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
5. Hỗ trợ tham gia mua sắm công cho DNNVV
Những gói thầu xây lắp có giá trị dưới 5 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá gói thầu dưới 3 tỷ đồng sẽ dành cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.
6. Hỗ trợ DNNVV về mặt bằng sản xuất kinh doanh
Chính phủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp dành cho DNNVV thuê, miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Các cụm công nghiệp lớn cần dành trên 50% diện tích đất cho DNNVV thuê. UBND cấp tính cần có chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại khu, cụm công nghiệp.
7. Nguồn vốn hỗ trợ DNNVV lấy từ đâu?
Có 2 nguồn chính hỗ trợ DNNVV là ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động ngoài ngân sách. Với NSNN hàng năm sẽ lập dự toán ngân sách, tổng hợp vào kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán NSNN, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, thẩm định theo quy định. Quy trình lập, tổng hợp, giao dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật NSNN. Còn huy động nguồn vốn ngoài NSNN sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, địa phương.

NGUYỄN THOAN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ