26% đối tượng bị thanh tra có vi phạm về môi trường

Vũ Tuấn

15:08 08/01/2016

BizLIVE -

Các cơ quan chức năng đã phát hiện 26% số đối tượng được thanh kiểm tra có vi phạm các quy định về môi trường.

26% đối tượng bị thanh tra có vi phạm về môi trường

Ảnh minh họa.

Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết, trong năm 2015, lĩnh vực môi trường đã tiến hành 797 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 3.362 tổ chức, cá nhân.
Trong đó, Tổng cục Môi trường đã thực hiện 9 cuộc thanh tra về bảo vệ môi trường gồm: 7 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 2 cuộc thanh tra đột xuất đối với 827 tổ chức trên địa bàn 29 tỉnh, thành phố .
Các Sở Tài nguyên và môi trường đã tiến hành 788 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.535 tổ chức, cá nhân, trong đó có 667 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 97 cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường tại các khu, cụm công nghiệp,...
Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, việc rà soát, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện các thủ tục về môi trường theo quy định còn hạn chế; chưa hoàn thành việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Công tác quản lý chất thải nguy hại đã đạt những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại, hạn chế trong việc cấp sổ nguồn thải chất thải nguy hại và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại.
Qua thanh kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện 26% số đối tượng được thanh tra, kiểm tra có vi phạm. Đồng thời, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 602 tổ chức, cá nhân với số tiền 35,443 tỷ đồng, truy thu 1,293 tỷ đồng.
Các vi phạm chủ yếu tập trung vào các hành vi như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận; không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường; vi phạm về quản lý chất thải nguy hại; xả chất thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra ngoài môi trường,... 
Trong đó, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (chiếm 43%); không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường (chiếm 12%);vi phạm về quản lý chất thải nguy hại (chiếm 15%); xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (chiếm 14%); thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo (chiếm 17%)...

VŨ TUẤN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ