Trung Quốc đặt mục tiêu đến 2025 thành cường quốc công nghệ chế tạo

Lê Hằng

05:59 21/05/2015

BizLIVE - Theo Tân Hoa xã, ngày 19/5, Trung Quốc đã chính thức công bố quy hoạch "Trung Quốc chế tạo 2025", đề xuất thực hiện mục tiêu chiến lược nước mạnh về chế tạo thông qua "ba bước". Trong đó, đến năm 2025 bước vào hàng ngũ nước mạnh về chế tạo là mục tiêu giai đoạn một.

Trung Quốc đặt mục tiêu đến 2025 thành cường quốc công nghệ chế tạo

Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc về công nghệ chế tạo trong 20 năm nữa. Ảnh TL

Quy hoạch "Trung Quốc chế tạo 2025" đề xuất, đến năm 2025 bước vào hàng ngũ nước mạnh về chế tạo, đến năm 2035 ngành chế tạo đạt trình độ trung bình trong hàng ngũ nước mạnh về chế tạo thế giới, và tiến tới đứng hàng đầu các nước mạnh về chế tạo thế giới.
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Miêu Vu cho biết: "Mục tiêu là đến năm 2025, Trung Quốc tiếp cận trình độ nước mạnh về chế tạo, bước vào top 2 các nước mạnh về chế tạo thế giới.

LÊ HẰNG

BizLIVE - Gặp gỡ