Hồ sơ Panama: Những mối liên quan tại Trung Quốc

PV

06:12 11/04/2016

Thân nhân của ít nhất 8 người là đương kim hoặc cựu Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc nắm giữ các tài sản ở hải ngoại được nêu danh trong Hồ sơ Panama.

Emagazine