Hành vi của Trung Quốc “làm trầm trọng thêm tranh chấp” trên Biển Đông

Lê Huyền

09:34 13/07/2016

BizLIVE - Trung Quốc đã xây dựng một đảo nhân tạo, hủy hoại rạn san hô và phá hủy lâu dài các chứng cứ về điều kiện tự nhiên của các cấu trúc này. 

Hành vi của Trung Quốc “làm trầm trọng thêm tranh chấp” trên Biển Đông

Tàu Trung Quốc tuần tiễu trên Biển Đông. Ảnh: AFP

Trong Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài đã xem xét liệu các hoạt động cải tạo trái phép đất quy mô lớn gần đây và xây dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại 7 cấu trúc tại Trường Sa từ khi bắt đầu thủ tục trọng tài có làm gia tăng tranh chấp giữa các Bên. 
Tòa Trọng tài nhắc lại rằng các bên tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp có nghĩa vụ kiềm chế việc làm trầm trọng thêm hoặc mở rộng một tranh chấp hoặc các tranh chấp về các vấn đề đang được thụ lý. 
Tòa Trọng tài thấy rằng Trung Quốc đã (a) xây dựng một đảo nhân tạo lớn tại Vành Khăn, (b) gây ra hủy hoại lâu dài, không thể phục hồi đối với hệ sinh thái rạn san hô và (c) phá hủy lâu dài các chứng cứ về điều kiện tự nhiên của các cấu trúc này. 
Tòa Trọng tài kết luận rằng Trung Quốc đã vi phạm các nghĩa vụ về kiềm chế làm trầm trọng thêm và kéo dài tranh chấp giữa các bên trong khi chờ quá trình xét xử.

LÊ HUYỀN

Emagazine