Biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga sẽ gây xích mích giữa Mỹ và châu Âu

Nguyễn Hoàng

07:19 18/07/2017

BizLIVE - Biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ mang lại lợi ích cho các công ty Mỹ trong khi gây tổn hại đáng kể an ninh năng lượng của châu Âu, nên nó khó có thể được thông qua, nhà ngoại giao Đức, chủ tịch hội nghị Munich về An ninh Wolfgang Ischinger, viết trên Wall Street Journal.

Biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga sẽ gây xích mích giữa Mỹ và châu Âu

Ảnh minh họa AP Photo/Virginia Mayo

Dự thảo luật về biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ không đạt được mục tiêu của mình và chỉ gây những vấn đề mới.
"Nếu người ta xem xét nó kỹ lưỡng, thì thấy rằng dự thảo luật này sẽ đe dọa sự an toàn của ngành năng lượng châu Âu và quan hệ Mỹ với châu Âu sẽ bị tổn hại. Kết quả như vậy rất thuận lợi đối với Nga", ông Ischinger viết.
Theo ông, dự thảo luật Mỹ về biện pháp trừng phạt được thiết kế để thúc đẩy lợi ích của Washington và gây thiệt hại cho châu Âu.
Một trong những dự án, có thể bởi biện pháp trừng phạt mới ảnh hưởng là "Dòng chảy phương Bắc-2". Cả các công ty Nga và châu Âu tham gia dự án này.
"Việc châu Âu mất nguồn cung cấp dầu khí lớn như thế là không thể chấp nhận: họ không có lựa chọn", nhà ngoại giao cho biết.
Chính vì vậy nếu dự luật được thông qua trong hình thức hiện tại, thì nó sẽ làm hại cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh chủ chốt của mình.

NGUYỄN HOÀNG

BizLIVE Gặp gỡ