Tỉnh nào “tiêu” vốn ngân sách nhà nước nhiều nhất 8 tháng?

Vũ Minh

08:00 15/09/2015

BizLIVE -

Trong 8 tháng năm 2015, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của 20 tỉnh, thành phố tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014.

Tỉnh nào “tiêu” vốn ngân sách nhà nước nhiều nhất 8 tháng?

Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Minh họa: Vũ Minh.

Số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 8 tháng năm 2015, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của 20 tỉnh, thành phố tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014.

Trong đó, Hà Nội và TP.HCM là 2 địa phương "tiêu" nhiều vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nhất khi chiếm khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư thực hiện của 20 địa phương.
Tiếp sau đó là Nghệ An, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương có lượng vốn đầu tư thực hiện ngân sách nhà nước lớn. 
BizLIVE điểm lại tình hình vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong 8 tháng 2015 của 20 tỉnh, thành:

VŨ MINH

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?