Tiếp tục phát triển hơn 130.000 căn hộ thu nhập thấp

Tuấn Minh

18:11 25/01/2016

BizLIVE - Bộ Xây dựng cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục triển khai 108 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô khoảng 61.290 căn hộ), 63 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp (quy mô khoảng 69.300 căn hộ). 

Tiếp tục phát triển hơn 130.000 căn hộ thu nhập thấp

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết tháng 12/2015, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,0m2 sàn/người (tăng 1,1m2 sàn/người so với năm 2014, tăng 4,5m2 sàn/người so với năm 2010); năm 2015, cả nước phát triển thêm khoảng 1 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 2,8 triệu m2.
Cụ thể, đến tháng 12/2015, theo báo cáo của 53 địa phương đã được tạm ứng kinh phí, số lượng hộ người có công với cách mạng đã được hỗ trợ về nhà ở là 64.254 hộ (trong đó có 39.264 hộ xây mới nhà ở và 24.990 hộ sửa chữa nhà ở).
Đồng thời, đã hỗ trợ thêm cho 7.847 hộ thuộc các tỉnh mới rà soát bổ sung sau báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, với số vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung Ương khoảng 285 tỷ đồng.
Trong năm 2015 đã hoàn thành đầu tư xây dựng 13 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô xây dựng khoảng 6.164 căn hộ), 20 dự án nhà ở xã hội cho công nhân (với quy mô khoảng 8.273 căn hộ).
Tính đến nay, đã hoàn thành đầu tư xây dựng 51 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô khoảng 25.850 căn hộ), 84 dự án nhà ở xã hội cho công nhân (quy mô khoảng 28.550 căn hộ).
Theo Bộ Xây dựng, hiện vẫn đang tiếp tục triển  khai 108 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập  thấp  (quy  mô  khoảng 61.290 căn hộ), 63 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp (quy mô khoảng 69.300 căn hộ). 
Đối với chương trình nhà ở sinh viên, tính đến 31/12/2015, tổng số dự án bàn giao đưa vào sử dụng là 85/95 dự án, giải quyết chỗ ở cho khoảng 220.000 sinh viên; 10 dự án đang trong giai đoạn xong phần thô. Số lượng học sinh, sinh viên đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân khoảng 80%.
Tính chung trong giai đoạn 2011-2015, đã có khoảng 780 nghìn căn nhà ở xã hội được đưa vào sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng trên 3 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách.

TUẤN MINH

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?