Phát triển thị trường bất động sản phải tránh mất cân đối

Xuân Bách

21:58 18/09/2015

Ngày 18/9, tại Đại hội Nhiệm kỳ II của Hiệp hội Bất động sản Hà Nội, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Xây dựng cho rằng, phát triển thị trường bất động sản cần tránh ba bài học về mất cân đối như trong thời gian qua.

Phát triển thị trường bất động sản phải tránh mất cân đối

Ông Nguyễn Trần Nam.

Theo ông Nguyễn Trần Nam, bài học thứ nhất là trong thời gian qua, việc phát triển thị trường bất động sản quá nóng trong khi chúng ta thiếu quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch về thời gian. Ông Nam nói: “Chúng ta quy hoạch chỗ xây nhà, chỗ làm vườn hoa, trường học, nhưng lại không có kế hoạch bao giờ làm. Chính vì vậy, có bao nhiêu đất trong quy hoạch là ra dự án hết’.

Theo ông Nguyễn Trần Nam, việc phát triển quá nóng so với hạ tầng kỹ thuật xã hội đi kèm, khiến các khu nhà ở không được kết nối giao thông, thiếu điện nước, thiếu hệ thống xử lý rác, trường học, bệnh viện, dẫn đến bất hợp lý và mất cân đối.

Bài học thứ hai, là mất cân đối giữa nguồn lực và nhu cầu. Nguyên Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, chúng ta hiện có khoảng 4.000 dự án, tổng số vốn đầu tư khoảng bốn triệu 600 nghìn tỷ đồng. Song, mới chỉ giải ngân được có 7%, khiến tất cả các dự án đều bị dở dang.

Bài học thứ ba, theo ông Nguyễn Trần Nam là chúng ta đã bị mất cân đối về cơ cấu hàng hóa. Dẫn số liệu thống kê gần đây nhất, ông Nguyễn Trần Nam cho biết, tính các dự án hiện có vào khoảng 416 triệu m2, nhưng bình quân đầu người của chúng ta mới chỉ sử dụng 20,6 m2/đầu người. Vì vậy, nhu cầu của chúng ta không phải lớn đến mức đầu tư lớn đến vậy. Ông Nguyễn Trần Nam cũng lưu ý thêm, luật pháp không theo kịp, quy mô doanh nghiệp còn nhỏ lẻ, nguồn lực tài chính cũng không theo kịp, nên xảy ra khủng hoảng là điều tất yếu.

Vị Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề nghị, bước vào giai đoạn mới, các doanh nghiệp bất động sản cần bám sát các chương trình mục tiêu của Chính phủ. Ông Nam nói: “Các doanh nghiệp cần biết nương theo các chính sách, quy hoạch, pháp luật của Nhà nước để phát triển theo hướng lành mạnh, thì sự hồi phục trở lại mới bền vững.

 

Theo nhandan.org.vn