Phát hiện nhiều sai phạm tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vĩnh Trà

16:29 27/01/2016

BizLIVE - Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát hiện nhiều sai phạm tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ảnh minh họa.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 122/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2014 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Theo đó, giai đoạn 2010 - 2014, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội phê duyệt 48 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.444 tỷ đồng, thẩm định - phê duyệt kế hoạch đấu thầu 746 gói thầu với tổng giá trị hơn 3.196 tỷ đồng, thẩm tra phê duyệt quyết toán cho 46 dự án với tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán là hơn 934 tỷ đồng...
Qua thanh kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại bộ này.
Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện sai sót tại 7 dự án do: Văn phòng bộ, Cục Người có công, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và Bắc Giang, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
Qua thanh tra 9 gói thầu thuộc các dự án nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện sai sót và loại khỏi giá trị thanh toán, quyết toán số tiền hơn 11,6 tỷ đồng.
Thông báo cũng nêu rõ, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các đơn vị thuộc bộ và các địa phương.
Đồng thời, rà soát các công trình đang thi công dở dang, xác định rõ các công trình, dự án thực sự cần thiết phải đầu tư, xây dựng phương án bố trí vốn để hoàn thành trước, tránh lãng phí trong đầu tư.
Các đơn vị có dự án bị thanh tra gồm: Văn phòng bộ, Cục Người có công, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và Bắc Giang, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh nghiêm túc tổ chức rà soát hồ sơ quản lý chất lượng đối với từng gói thầu công trình thuộc dự án, căn cứ kết quả thanh tra lại giá trị gói thầu, công trình trước khi lập hồ sơ thanh toán và đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với việc xử lý về kinh tế, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện sai phạm và yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý số tiền số tiền hơn 24,5 tỷ đồng.

VĨNH TRÀ