Người nước ngoài được gia hạn sở hữu nhà thêm 50 năm?

Ngân Minh

14:00 07/05/2015

BizLIVE - Ngoài thời hạn sở hữu nhà ở lần đầu không quá 50 năm, người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có thể được gia hạn thêm 50 năm nữa.

Người nước ngoài được gia hạn sở hữu nhà thêm 50 năm?

Ảnh minh họa.

Đây là điểm đáng chú ý trong tờ trình nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật Nhà ở mà Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ.

Dự thảo khi hướng dẫn về gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đơn vị có thẩm quyền đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận.

Nếu là tổ chức nước ngoài thì việc gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở  tối đa không quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được gia hạn hoạt động.

Về các loại giấy tờ mà cá nhân tổ chức nước ngoài phải chứng minh là đối tượng, điều kiện được sở hữu nhà ở, tờ trình đề xuất với cá nhân phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền xuất, nhập cảnh của Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. Trong khi với tổ chức thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm tham gia các giao dịch về nhà ở.

Về số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu : Căn cứ vào thông báo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Sở Xây dựng sẽ công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư; trường hợp trên một địa bàn tương đương cấp phường có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không vượt quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ của mỗi dự án; trường hợp trong một dự án hoặc trên một địa bàn có số dân tương đương cấp phường có nhiều dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không vượt quá 250 căn.

Về khu vực người nước ngoài được sở hữu nhà ở, dự thảo đề xuất giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cấm hoặc hạn chế cá nhân nước ngoài cư trú, đi lại tại từng địa phương.

Cơ quan an ninh, quốc phòng phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể từng dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Dự kiến, nghị định sẽ được ban hành trong nửa cuối tháng 5 này để có hiệu lực cùng ngày 1/7 cùng với Luật Nhà ở.

Luật này được Quốc hội thông qua cuối tháng 11/2014 tại kỳ họp thứ 8 đã giành riêng một chương để quy định về vấn đề sở hữu nhà của nước ngoài tại Việt Nam.

NGÂN MINH