Né vốn pháp định, doanh nghiệp địa ốc ồ ạt “khai sinh”

Vũ Minh

12:56 06/06/2015

BizLIVE -

Số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2014 nhằm né quy định về tăng vốn pháp định lên gấp hơn 3 lần khi Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Né vốn pháp định, doanh nghiệp địa ốc ồ ạt “khai sinh”

Ảnh minh họa.

Thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư), trong tháng 5/2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 7.820 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 56.836 tỷ đồng, giảm 14,9% về số doanh nghiệp và tăng 10,8% về số vốn đăng ký so với tháng 4/2015.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 5/2015 đạt 7,3 tỷ đồng, tăng 30,4% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 là 90.497 lao động, giảm 44,4% so với tháng trước.   

Cũng trong tháng 5, có 635 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động giảm 7,2% so với tháng 4/2015. 

(Tình hình đăng ký doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh) 

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong tháng này là 4.117 doanh nghiệp, tăng 12,2% so với tháng trước.

Bao gồm, 1.130 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2.987 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.   

Số doanh nghiệp trước ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong tháng 5 trên cả nước là 1.088 doanh nghiệp, giảm 11% so với tháng 4/2015.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2015, cả nước có 36.055 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 219.336 tỷ đồng, tăng 15,5% về số doanh nghiệp và tăng 26,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2015, có 8.610 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 261.333 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2015 là 480.669 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2015 đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2015 là 518.386 lao động, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

(Tình hình đăng ký doanh nghiệp phân theo vùng lãnh thổ)

Xét theo vùng lãnh thổ, Tây Nguyên là vùng duy nhất có số doanh nghiệp thành lập mới giảm (tới mức 33,1%) so với cùng kỳ năm 2014.

Các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng, trong đó vùng Đồng bằng Sông Hồng là vùng có tỷ lệ tăng lớn nhất trong cả nước (lên tới 22,8%) về số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Nếu xét theo lĩnh vực hoạt động, trong 5 tháng đầu năm 2015, chỉ có hai lĩnh vực, gồm có y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 2,7%; khai khoáng giảm 0,9%.
Hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động khác đều có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, tăng mạnh nhất là các lĩnh vực: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 132,9%; Kinh doanh bất động sản tăng 56,3% và vận tải kho bãi tăng 44,8%. 

VŨ MINH