Năm 2021, quy mô thị trường xây dựng Việt Nam đạt 14 tỷ USD

Linh Lan

06:02 26/10/2015

BizLIVE -

Tại Việt Nam tăng trưởng xây dựng bình quân đạt 12%/năm trong 10 năm qua và sẽ đạt trị giá 14 tỷ USD vào năm 2021.

Năm 2021, quy mô thị trường xây dựng Việt Nam đạt 14 tỷ USD

Theo nghiên cứu của Công ty Tài chính quốc tế (IFC), mỗi năm có khoảng 90 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu mới với thu nhập ngày càng cao. Dự kiến đến năm 2030, hơn 50% các công trình xây dựng mới chủ yếu tập trung ở Châu Á.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế Châu Á có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 20 năm qua, mức năng lượng tiêu thụ đã tăng với tốc độ nhanh hơn tăng GDP, bình quân 14%/năm.

  

Tại Việt Nam tăng trưởng xây dựng bình quân đạt 12%/năm trong 10 năm qua và sẽ đạt trị giá 14 tỷ USD vào năm 2021, do gia tăng phân khúc nhà ở mật độ xây dựng cao và nhà cao cấp có mật độ xây dựng thấp. Nhu cầu về nhà ở có giá thành hợp lý tăng trở lại.

Như vậy, so với năm 2015 giá trị thị trường xây dựng khoảng 6,8 tỷ USD thì đến năm 2021 giá trị thị trường xây dựng sẽ tăng gấp hơn 2 lần.
Nghiên cứu của IFC cũng cho biết, giá trị thị trường xây dựng Việt Nam năm 2015 ước đạt mức 6,8 tỷ USD, chiếm tỷ lệ khoảng 3,4% trong GDP năm 2015 ước trên 200 tỷ USD.

LINH LAN

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?