Kiến nghị giải ngân hết 30.000 tỷ đồng

Đình Sơn

21:34 12/03/2016

HoREA đề nghị cho giải ngân hết gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp đô thị tạo lập nhà ở.

Kiến nghị giải ngân hết 30.000 tỷ đồng

Việc quy định những khoản giải ngân sau ngày 1/6/2016 của gói 30.000 tỉ đồng phải chịu lãi suất thương mại gây khó khăn cho người nghèo đô thị. Ảnh: Đình Sơn.

Ngày 12/3, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Thường trực Thành ủy TP.HCM, Thường trực UBND TP và Sở Xây dựng kiến nghị cho phép tất cả các khoản vay trong gói 30.000 tỷ đồng được hưởng lãi suất ưu đãi 5%/năm trong suốt 15 năm, thay vì chỉ có những khoản vay giải ngân trước ngày 1/6/2016 như quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời giải ngân hết gói 30.000 tỷ đồng.
Cụ thể, theo HoREA, để triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11, có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2013, tại khoản 1 điều 2 quy định: "Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực". Như vậy, HoREA nhận thấy về chủ trương, Ngân hàng Nhà nước vẫn đặt mục tiêu giải ngân hết gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng trong 3 năm và thời hạn 36 tháng (đến hết ngày 31/5/2016) là do Ngân hàng Nhà nước ấn định, bởi vì Nghị quyết 02 đã không quy định thời hạn này.
Do đó, HoREA cho rằng đối chiếu với 3 mục tiêu của Nghị quyết 02 thì trong giai đoạn thị trường bất động sản đã phục hồi và tăng trưởng hiện nay thì không cần thiết tiếp tục chính sách ưu đãi để hỗ trợ chủ đầu tư và tổ chức tín dụng trong việc giải quyết hàng tồn kho và nợ xấu. Nhưng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp đô thị luôn luôn là đối tượng cần thiết có sự hỗ trợ của Nhà nước để tiếp cận nhà ở. Rất nhiều người thu nhập thấp đô thị rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, mà trước mắt, gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng là sự trợ giúp để tạo lập nhà ở.
Do vậy, HoREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho giải ngân hết gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng (không ấn định thời hạn) để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp đô thị tạo lập nhà ở.
Trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước vẫn quyết định chấm dứt giải ngân kể từ ngày 1/6/2016 thì cần có cơ chế xử lý chuyển tiếp đối với những người đến thời điểm cuối tháng 5/2016 đã ký hợp đồng tín dụng vay gói 30.000 tỷ đồng nhưng chưa được giải ngân, hoặc chỉ mới được giải ngân một phần. Bởi trước khi ký hợp đồng tín dụng vay gói ưu đãi, người thu nhập thấp đô thị đã phải ký hợp đồng mua nhà ở thương mại (dưới 1,05 tỷ đồng/căn hộ) với chủ đầu tư và đã phải trả trước 20% giá trị hợp đồng.
Ví dụ: Mua căn hộ 1 tỷ đồng, phải trả trước 20% tương đương 200 triệu đồng, sau đó ký hợp đồng tín dụng vay 800 triệu đồng. Nếu đến ngày 31/5/2016 mà người vay chưa được giải ngân hoặc mới chỉ được giải ngân một phần, và nếu chấm dứt giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng này, thì người thu nhập thấp đô thị sẽ lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, không biết xoay sở như thế nào để có tiền mua nhà. Nếu vay theo phương thức thương mại thì người thu nhập thấp không có tài sản đảm bảo, cũng không thể chứng minh thu nhập theo điều kiện của ngân hàng thương mại quy định. Giả định được vay thương mại thì với lãi suất khoảng trên dưới 10%/năm là gánh nặng khó kham nổi. Nếu vay ngoài xã hội, thậm chí vay tín dụng đen thì hệ quả khó lường.
“Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cơ chế chuyển tiếp để xử lý các trường hợp này, cho phép ngân hàng thương mại được tiếp tục giải ngân các trường hợp đã ký hợp đồng vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng nhưng chưa được giải ngân, hoặc chỉ mới được giải ngân một phần được giải ngân đến hết hợp đồng”, HoREA kiến nghị.

Theo Báo Thanh Niên