[Infographic] Vancouver mới là thành phố dễ vỡ bóng bóng địa ốc nhất

BizLIVE - Trung tâm tài chính London không phải là thành phố có nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản nhất. Thay vào đó, thành phố có thể phải chịu rủi ro nhất là Vancouver của Canada. 

MAI HƯƠNG - CƯỜNG TRƯƠNG