Hà Nội lại thúc giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản

Kiều Châu

12:28 16/04/2015

BizLIVE -

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Công văn tăng cường quản lý đầu tư và xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Hà Nội lại thúc giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản

Ảnh minh họa.

Trong công văn, UBND TP. Hà Nội yêu cầu, chủ tịch UBND hai huyện Quốc Oai và Ba Vì: Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số nợ XDCB thời điểm 31/12/2014 (đặc biệt là nợ công trình giao thông thủy lợi nội đồng của các dự án nông thôn mới), đảm bảo xác định chính xác số nợ của từng công trình, dự án (có danh mục cụ thể) trên cơ sở khối lượng thực hiện hoàn thành đã nghiệm thu (có xác nhận của chủ đầu tư và đơn vị thi công);

Đối chiếu với kết quả kiểm tra nợ do Thanh tra thành phố đã có kết luận, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có phương án xử lý theo đúng quy định; 

Trên cơ sở xác định chính xác số nợ cần phải xử lý dứt điểm trong năm 2015, Chủ tịch UBND các huyện tập trung quyết liệt, xây đựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo các xã, tiếp tục bố trí vốn năm 2015, đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã (11 đơn vị): Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Hoài Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng, ứng Hòa và thị xã Sơn Tây tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tiếp tục bố trí vốn năm 2015, đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới. 
Về thực hiện, UBND TP. Hà Nội yêu cầu: “Đối với các huyện, thị xã đã bố trí 100% vốn phân cấp để xử lỷ nợ nhưng chưa hết nợ, khuyến khích các huyện, thị xã tổ chức đấu giá đất trên địa bàn, lập tờ trình báo cáo UBND thành phố cho phép ưu tiên 100% tiền thu đấu giá đất để trả nợ”.
Cụ thể, thành phố ưu tiên cho phép các huyện, thị xã sử dụng 100% tiền thu đấu giá đất chỉ để trả số nợ tại thời điểm 31/12/2013; đối với số nợ phát sinh trong năm 2014 (sau thời điểm 31/12/2013), các huyện, thị xã chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn từ ngân sách cấp mình (cấp huyện, xã) để trả nợ; ngân sách thành phố không trả nợ thay cho nợ thuộc trách nhiệm ngân sách cấp huyện, câp xã. 
Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố khi để phát sinh nợ mới mà không có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời.

KIỀU CHÂU