Hà Nội: Khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 700-16.500 đồng/m2/tháng

Hoàng Hà

12:37 14/01/2017

BizLIVE - Theo khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, giá dịch vụ tại chung cư không có thang máy tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, tối đa 5.000 đồng/m2/tháng; còn tại nhà chung cư có thang máy tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng, tối đa là 16.500 đồng/m2/tháng.

Hà Nội: Khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 700-16.500 đồng/m2/tháng

Khung giá này cũng chưa bao gồm các dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, Internet hoặc các dịch vụ cao cấp khác. Ảnh minh họa.

Theo UBND TP Hà Nội, mức giá trên chưa tính đến các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư, trường hợp có nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư thì chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tính toán để bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư.
Ngoài ra, khung giá này cũng chưa bao gồm các dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, Internet hoặc các dịch vụ cao cấp khác.
UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Cục Thuế thành phố Hà Nội cùng đơn vị liên quan tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư; tổ chức xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư khi có biến động giá vật tư, nhiên liệu và chính sách tiền lương, xây dựng điều chỉnh khung giá dịch vụ nhà chung cư phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, theo dõi và tổng hợp báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ nhà chung cư tại địa phương gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; Phổ biến, tuyên truyền cho các bên có liên quan về việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo các quy định hiện hành.
Quyết định số 243/QĐ-UBND này có hiệu lực từ ngày 12/1/2017 và thay thế Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 9/7/2015 của UBND thành phố.
Theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND giá dịch vụ nhà chung cư không có thang máy tối thiểu là 450 đồng/m2/tháng, tối đa 5.000 đồng/m2/tháng; với nhà chung cư có thang máy, giá tối thiểu 800 đồng/m2/tháng, giá tối đa 16.500 đồng/m2/tháng.

HOÀNG HÀ