Gói 30.000 tỷ mới giải ngân được 59%

Vũ Tuấn

20:00 25/01/2016

BizLIVE - Báo cáo kết quả giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng mới nhất của Bộ Xây dựng cho biết, tính đến ngày 31/12/2015, tổng số tiền đã giải ngân đạt là 17.711 tỷ đồng, đạt 59% tổng gói tín dụng hỗ trợ.

Gói 30.000 tỷ mới giải ngân được 59%

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng cho biết, tính đến ngày 31/12/2015, tổng số tiền đã cam kết là 26.999 tỷ đồng (đạt 90%). Trong khi đó, tổng số tiền đã giải ngân đạt là 17.711 tỷ đồng, đạt 59% tổng gói tín dụng hỗ trợ.
Đối với hộ gia đình, cá nhân; đã ký hợp đồng cam kết cho vay 40.037 hộ với số tiền là 19.225 tỷ đồng. Bao gồm 13.087 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 5.306 tỷ đồng, 22.339 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 11.941 tỷ đồng, 4.611 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.977 tỷ đồng. 
Về số vốn đã giải ngân, tính đến 31/12/2015, Bộ Xây dựng cho biết, đã giải ngân cho 39.883 hộ với tổng số tiền là 13.771 tỷ đồng.
Trong đó, có 13.086 hộ mua nhà ở xã hội là với số tiền là 3.978 tỷ đồng, 22.339 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 8.062 tỷ đồng, 4.458 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.731 tỷ đồng.
Tại khu vực Hà Nội, tính đến thời điểm báo cáo, đã có 16.558 hộ được cam kết cho vay với tổng số tiền là 8.074 tỷ đồng. Trong đó có 6.403 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền 2.779 tỷ đồng; 10.027 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 5.225 tỷ đồng, 128 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 69 tỷ đồng. 
Trong đó, tại Hà Nội đã giải ngân cho 15.422 hộ với số tiền là 5.870 tỷ đồng, 6.427 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 2.198 tỷ đồng, 8.867 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 3.613 tỷ đồng, 128 hộ vay để cải tạo, xây dựng nhà ở với số tiền là 59 tỷ đồng.
Đối với khu vực TP.HCM, tính đến 31/12/2015 đã cam kết cho vay 9.511 hộ, với số tiền là 5.668 tỷ đồng.
Trong đó, có 2.412 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 1.245 tỷ đồng, 6.976 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 4.357 tỷ đồng, 123 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 66 tỷ đồng. 
Hiện đã có 9.229 hộ được giải ngân với số tiền là 3.197 tỷ đồng, 2.368 hộ mua nhà ở xã hội với số tiền 754 tỷ đồng, 6.758 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 2.399 tỷ đồng, 103 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 45 tỷ đồng.
Đối với các dự án, tổ chức; báo cáo cho biết, hiện đã có 60 dự án được cam kết cho vay với số tiền là 7.774 tỷ đồng.
Trong đó, Hà Nội có 16 dự án với số tiền 3.723 tỷ đồng, TP. HCM có 8 dự án với số tiền là 1.193 tỷ đồng.  Hiện đã giải ngân cho 58 dự án với tổng dư nợ 3.940 tỷ đồng, trong đó Hà Nội có 15 dự án với dư nợ là 1.582 tỷ đồng, TP.HCM có 8 dự án với dư nợ là 835 tỷ đồng.

VŨ TUẤN