Dự án Bắc Thăng Long - Vân Trì: Chậm tiến độ, “quên” giao cả đất tái định cư

Vũ Minh

06:02 10/12/2015

BizLIVE -

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo chỉ rõ nhiều vi phạm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì.

Dự án Bắc Thăng Long - Vân Trì: Chậm tiến độ, “quên” giao cả đất tái định cư

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, TP. Hà Nội, kết quả thanh tra đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án.
Dự án này đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì triển khai theo mục tiêu xây dựng hệ thống đầu mối cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển khu công nghiệp và đô thị rộng 2.640ha thuộc huyện Đông Anh theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 818/TTg ngày 4/11/1996.
Về khảo sát lập, thẩm định, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án: UBND TP. Hà Nội và chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện dự án. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/1997 nhưng thực tế đến đầu năm 2002 (tức sau hơn 4 năm) mới được triển khai thực hiện; công tác khảo sát, quy hoạch diện tích sử dụng đất của dự án chưa sát với thực tế dẫn đến tổng mức đầu tư và quy mô sử dụng đất của dự án phải điều chỉnh bổ sung tới 4 lần.
Dự án tổ chức thực hiện chậm, không bảo đảm thời hạn như đã cam kết trong Hiệp định vay vốn ODA, phải điều chỉnh giảm nguồn vốn ODA, tăng vốn trong nước và thời gian hoàn thành dự án, dẫn đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA không cao.
Trong khi nguồn vốn trong nước còn khó khăn nhưng vẫn phải bổ sung bù vào phần vốn ODA để tiếp tục thực hiện phần còn lại của dự án do Hiệp định vay vốn ODA kết thúc.
Về việc xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng, UBND TP. Hà Nội không thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt duy hoạch chi tiết xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 818 ngày 4/11/1996, vi phạm Điều 9 Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị và Điều 13 Quyết định số 322-BXD/ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị.
Việc thiếu quy hoạch chi tiết dẫn đến việc kết nối hạ tầng kỹ thuật với các dự án khác trong khu vực về sau sẽ gặp nhiều khó khăn và không đánh giá được sự phù hợp của dự án với quy hoạch.
Đối với việc bố trí tái định cư, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tại các khu tái định cư thực hiện chậm, nguồn kinh phí dành cho việc thực hiện chính sách tạm cư phải kéo dài nhiều năm, đời sống của các hộ gia đình bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở chưa được ổn định, dẫn đến hiệu quả của chính sách tái định cư không đạt mục tiêu đề ra.
Công tác quản lý đất đai khu tái định cư Võng La chưa chặt chẽ, dẫn đến việc các hộ dân xây dựng nhà ở tái định cư chưa đúng với ranh giới, diện tích đất đã được giao, một số lô đất chưa giao có sai lệch về mốc giới, không đúng với hồ sơ thửa đất làm cho việc bàn giao lại cho địa phương thực hiện chậm, hiện vẫn còn một số lô đất chưa được giao tái định cư cho các hộ gia đình.
Khu tái định cư Hải Bối 01 có diện tích 8.494m2 hoàn thành ngày 7/6/2011 và Hải Bối 02 có diện tích 6.960m2 hoàn thành ngày 13/3/2012 nhưng đến nay UBND TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng chưa thực hiện việc bố trí giao đất cho các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư.
Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thực hiện sớm thực hiện việc bố trí giao đất tái định cư cho các hộ gia đình đủ điều kiện; khẩn trương thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, chấn chỉnh toàn bộ sai phạm trong công tác quản lý dự án đầu tư….

VŨ MINH