Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất

Kiều Châu

16:21 05/06/2015

BizLIVE -

Tính đến 31/12/2014, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hoà Khánh và khu công nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng đang nợ tổng cộng hơn 18 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất

11 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hoà Khánh còn nợ tiền phạt chậm nộp là 1 tỷ 630 triệu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng và Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng ưu tiên khu công nghiệp Đà Nẵng, tính đến thời điểm 31/12/2014, có 11 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hoà Khánh còn nợ tiền phạt chậm nộp là 1,63 tỷ đồng; 14 doanh nghiệp khu công nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng có tổng nợ tiền sử dụng đất và phạt nộp chậm gần 17 tỷ đồng.

Để thu hồi được dứt điểm các khoản nợ trên cho ngân sách thành phố, lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất cho phép vận dụng mức phạt tiền chậm nộp 0,02%/ngày trên số tiền nợ đối với 11 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hoà Khánh, gia hạn đến cuối tháng 7/2015. Nếu sau thời điểm này, doanh nghiệp vẫn chây ỳ, không trả dứt điểm thì vẫn áp dụng mức tính phạt nộp chậm theo quy định là 0,05%/ngày và tự động khấu trừ tiền phạt nộp chậm khi doanh nghiệp nộp mới tiền sử dụng đất năm tiếp theo.

Đối với các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản xuất cầm chừng tại khu công nghiệp Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng, lãnh đạo TP Đà Nẵng đồng ý cho khoanh nợ đến thời điểm 31/12/2014 đồng thời có chính sách miễn giảm đối với khoản nợ phạt chậm, doanh nghiệp nào nộp dứt điểm nợ vào cuối tháng 8/2015 thì được hưởng ưu đãi miễn giảm.

UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút và lựa chọn các dự án có chất lượng đầu tư vào khu công nghiệp còn quỹ đất cho thuê; rà soát thu hồi đất với các dự án đã được cấp phép, nhưng chưa triển khai để bố trí cho nhà đầu tư khác có nhu cầu.

KIỀU CHÂU