Đà Nẵng: Bỏ hỗ trợ lãi suất 10% tiền sử dụng đất từ 1/6

Kiều Châu

19:12 18/05/2015

BizLIVE -

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định hủy bỏ việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng đất, nộp đủ tiền sử dụng đất (100%) trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Đà Nẵng: Bỏ hỗ trợ lãi suất 10% tiền sử dụng đất từ 1/6

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp đã phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất trước ngày 1/6/2015 thì vẫn được hỗ trợ 10% tiền sử dụng đất theo quy định. 
Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2015.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính và Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND thành phố báo cáo nội dung hủy bỏ chủ trương hỗ trợ lãi suất 10% tiền sử dụng đất tại Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 10625/QĐ-UBND ngày 20/12/2012. 
Theo các quyết định trên, đối tượng được hỗ trợ 10% tiền sử dụng đất bao gồm: đối tượng chuyển quyền để thực hiện các dự án, chuyển quyền trực tiếp, các  hộ thuộc diện giải tỏa được bố trí đất tái định cư và những hộ không thuộc diện giải tỏa nhưng được UBND thành phố bố trí đất để làm nhà ở…được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.
Việc giảm tiền sử dụng đất nêu trên không áp dụng cho các  trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất rẻo để hợp  thửa, bán nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và các trường hợp đã ký hợp đồng và nộp tiền sử dụng đất trước ngày ban hành trong các văn bản trên.

KIỀU CHÂU

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?