Chính sách mới về bất động sản, xây dựng có hiệu lực từ 1/7

Vĩnh Trà

11:00 01/07/2015

BizLIVE - Chung cư cao tầng được bảo hành đến 60 tháng; Tăng vốn pháp định của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; Cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Quy định mới về phân cấp sự cố công trình xây dựng... là những quy định mới có hiệu lực từ 1/7/2015.

Chính sách mới về bất động sản, xây dựng có hiệu lực từ 1/7

Ảnh minh họa.

Chung cư cao tầng được bảo hành đến 60 tháng

Từ 1/7, việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng sẽ được áp dụng theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Theo đó, các hạng mục công trình, công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I có thời gian bảo hành tối thiểu là 24 tháng từ khi nghiệm thu; với các công trình, hạng mục còn lại tối thiểu 12 tháng.

Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành tối thiểu 60 tháng với nhà chung cư từ 9 tầng trở lên và các loại nhà ở khác được đầu tư xây dựng bằng ngân sách Nhà nước. Tối thiểu 36 tháng đối với chung cư từ 4 đến 8 tầng và tối thiểu 24 tháng với nhà ở còn lại.
Tăng vốn pháp định của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
Cuối tháng 11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản 2014, trong đó có nhiều điểm mới như: Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng, trước đây mức vốn này là 6 tỷ đồng.

Không bắt buộc thành lập doanh nghiệp nếu mua bán, cho thuê, thuê mua bất động sản có qui mô nhỏ, không thường xuyên; tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo qui định pháp luật. 

Chủ đầu tư phải được tổ chức tín dụng có đủ năng lực (theo danh sách công bố của NHNN) bảo lãnh trước khi bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

Yêu cầu rõ về việc dự án kinh doanh bất động sản phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, nông thôn đã được phê duyệt.

Cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Đây là một trong những thay đổi quan trọng được quy định tại Luật nhà ở 2014. Tuy nhiên, quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài có phần hạn hẹp hơn so với công dân Việt Nam:

Chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong 1 tòa nhà chung cư hoặc không quá 250 căn nhà đối với nhà ở riêng lẻ trong 1 khu dân cư tương đương 1 đơn vị hành chính cấp phường.

Trường hợp vượt quá quy định trên hoặc được tặng cho, được thừa kế nhà ở thương mại (bao gồm nhà chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở) trong khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó. 

Nếu cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở lâu dài và có quyền như công dân Việt Nam.

Kinh phí dự phòng khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

Theo Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì:

Kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất không được quá 10% kinh phí quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

Chi cho công tác xác định giá đất bao gồm trường hợp thuê tư vấn xác định giá đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường, thẩm định giá đất cụ thể; xác định giá tài sản gắn liền với đất phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thông tư này thay thế cho Thông tư 57/2010/TT-BTC .

Quy định mới về phân cấp sự cố công trình xây dựng

Từ ngày 01/7/2015, việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP .

Theo đó, sự cố công trình xây dựng được phân thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người như sau:

Cấp I gồm: Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 6 người trở lên; sập, đổ hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên.

Cấp II gồm: Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 1 đến 5 người; sập, đổ hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp II, cấp III. Các sự cố công trình xây dựng còn lại được xem là sự cố cấp III.

Nguyên tắc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Ngày 6/5/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2015/NĐ-CP về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Theo đó, việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước phải theo nguyên tắc sau: Bảo đảm yêu cầu bảo vệ nguồn nước, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan;

Ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nước được thể hiện trên bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác phải bảo đảm việc duy trì, phát triển các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt; Việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước phải đảm bảo công khai, dân chủ.

Thống nhất quy chuẩn về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Từ 1/7/2015 các tổ chức, cá nhân thiết kế, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng phải tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2014/BXD.

Nội dung Quy chuẩn gồm 4 phần lớn (quy định chung, quy định về kỹ thuật, quy định về kiểm tra và tổ chức thực hiện) và 13 phụ lục kèm theo.

Lưu ý, cấp điện áp cao nhất được đề cập trong Quy chuẩn này không vượt quá 1.000 V, tần số 50 Hz. Chi tiết nội dung Quy chuẩn tại Thông tư 20/2014/TT-BXD.

VĨNH TRÀ

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?