Chính sách bất động sản - xây dựng mới có hiệu lực từ tháng 2/2016

Vĩnh Trà

09:24 01/02/2016

BizLIVE - Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất... là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2016.

Chính sách bất động sản - xây dựng mới có hiệu lực từ tháng 2/2016

Ảnh minh họa.

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực từ 10/02/2016.
Nghị định quy định cụ thể về  nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm; quản lý nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm... làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Theo đó, giá bồi thường cho nhà ở 1 tầng tùy theo tường bao và có khu phụ hoặc không có khu phụ sẽ dao động từ 2,2-2,8 triệu đồng/m2; giá bồi thường nhà 1 tầng, mái bằng bê tông cốt thép có khu phụ là 4,159 triệu đồng/m2, không có khu phụ là 3,363 triệu đồng/m2. 
Giá bồi thường nhà cao từ 2-3 tầng là 5,747 triệu đồng/m2; nhà cao từ 4-5 tầng là 5,835 triệu đồng/m2; dạng nhà ở chung cư cao từ 6-8 tầng mái bằng bê tông cốt thép là móng không gia cố là 6,231 triệu đồng/m2, móng có gia cố là 6,921 triệu đồng/m2.
Giá bồi thường nhà ở riêng lẻ cao từ 6-8 tầng mái bằng là 5,981 triệu đồng/m2; nhà cao từ 2-3 tầng, tường xây gạch, mái bằng là 7,215 triệu đồng/m2; nhà cao từ 4-5 tầng, tường xây gạch, mái bằng là 7,351 triệu đồng/m2.
Giá bồi thường nhà kho và nhà xưởng sẽ từ 2,4-2,6 triệu đồng/m2 tùy theo kết cấu móng và cột. Trong khi đó, giá bồi thường nhà tạm, hàng quán,... sẽ từ vài trăm nghìn đồng đến gần 2 triệu đồng/m2 tùy vào kết cấu của công trình. Tất cả các mức giá bồi thường trên đã bao gồm VAT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2016.
Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
Có hiệu lực từ 20/02/2016, Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số  điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Trong đó, Nghị định bổ sung quy định điều kiện đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
Thông tư 60/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2016, với nhiều nội dung được quy định liên quan đến công tác: Điều tra, đánh giá đất đai cả nước lần đầu và lần tiếp theo; Điều tra, đánh giá đất đai cấp vùng - cấp tỉnh lần đầu và lần tiếp theo; Đánh giá chất lượng và tiềm năng đất cấp vùng, cấp tỉnh; Điều tra đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh, phân hạng đất nông nghiệp các tỉnh... 
Một số chính sách mới khác trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng:
- Thông tư 80/2015/TT-BGTVT quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành, ngày hiệu lực 1/2/2016.
- Thông tư 53/2015/TT-BCT quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, ngày hiệu lực 12/2/2016.
- Thông tư 63/2015/TT-BTNMT quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, ngày hiệu lực 15/2/2016.
- Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia, ngày hiệu lực 15/2/2016.
- Thông tư 08/2015/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, ngày hiệu lực 16/2/2016.

VĨNH TRÀ