Bộ Xây dựng “lưu ý” về cơ chế “xin-cho” trong cấp phép xây dựng

XUÂN LONG

20:43 25/11/2015

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

Bộ Xây dựng “lưu ý” về cơ chế “xin-cho” trong cấp phép xây dựng

Cao ốc 8B - Lê Trực (Hà Nội) phải đập bỏ những phần xây dựng vượt mức cho phép. Ảnh tư liệu TT.

Văn bản ngày 25/11 của Bộ Xây dựng cũng yêu cầu xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua có những công trình xây dựng không phép hoặc sai phép, không tuân thủ các chi tiêu về quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp về mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình, khoảng lùi, hình thức kiến trúc đã làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và gây bức xúc trong dư luận.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế kể trên, Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và quản lý đầu tư xây dựng. Tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch đô thị tùy tiện làm phát sinh cơ chế “xin-cho” trong việc cấp phép xây dựng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Cũng theo văn bản này, sau quá trình thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn, bao gồm cả việc xử lý các trường hợp sai phạm, Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 31/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo Tuổi Trẻ