[Video] Quốc gia nào tham nhũng nhất trên thế giới?

Bình Minh

15:10 21/05/2016

Từ năm 1995, Tổ chức Minh bạch Quốc tế hàng năm đều công bố chỉ số nhận thức tham nhũng. Thứ hạng càng thấp thì mức độ nhận thức tham nhũng càng cao.

Theo Tri Thức Trẻ

Từ khóa: tham nhũng

Emagazine