[Infographic] Ai sẽ có mặt trong chính phủ mới của Donald Trump?

Trọng Giáp - Việt Chung

20:36 10/11/2016

CNN dự đoán các ứng viên tiềm năng cho những vị trí quan trọng trong Nhà Trắng và nội các Mỹ, sau khi Donald Trump nhậm chức tổng thống đầu năm tới.

Emagazine