Xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, không ảnh hưởng trần nợ công

Tâm An

15:12 10/06/2016

BizLIVE -

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, không ảnh hưởng trần nợ công

Cầu Nhật Tân (Hà Nội) sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản đã đi vào hoạt động từ năm 2015.

Tại văn bản gửi các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị nêu trên đang sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ thực hiện một số công việc xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi, không ảnh hưởng trần nợ công.

Thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, rà soát, đánh giá tình hình huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài theo từng chương trình, dự án gắn với các Hiệp định vay gồm tổng mức đầu tư trong đó trị giá vốn vay, thời gian thực hiện chương trình, dự án, nhà tài trợ, cơ chế tài chính trong nước; trị giá vốn vay điều chỉnh so với quyết định ban đầu (nếu có); tình trạng giải ngân(kết thúc hay còn giải ngân); luỹ kế giải ngân từ khi Hiệp định vay có hiệu lực đến ngày 31/12/2015.

Báo cáo cụ thể giá trị giải ngân các nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi theo từng năm trong giai đoạn 2011-2015 theo từng chương trình, dự án gắn với các Hiệp định vay.

Đồng thời, đánh  giá các kết quả đạt được từ việc đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, tác động tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các Bộ ngành địa phương.

Nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại hạn chế trong huy động, sử dụng và trả nợ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, phân tích các nguyên nhân, trách nhiệm các cấp, ngành, các tổ chức cá nhân có liên quan.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đảm bảo trần nợ công.

Trong đó, Bộ Tài chính cho biết cần rà soát danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đang triển khai, chưa hoàn thành chuyển tiếp sang thực hiện giai đoạn 2016-2020.

Dự kiến danh mục các chương trình, dự án sẽ triển khai mới trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công tác chuẩn bị dự án và khả năng đàm phán, ký kết với các nhà tài trợ trong giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch giải ngân theo từng chương trình, dự án gắn với các Hiệp định vay và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, chi tiết theo từng năm.

Ngoài ra, kế hoạch giải ngân phải làm rõ danh mục các chương trình, dự án được đưa vào cân đối ngân sách nhà nước để sử dụng cho đầu tư xây dựng cơ bản, chi sự nghiệp, chương trình, dự án phải vay lại từ nguồn vốn vay của Chính phủ.

Thứ ba, văn bản của Bộ Tài chính nêu các Bộ, ngành trung ương và các địa phương chỉ đạo các chủ chương trình, dự án khẩn trương rà soát, đánh giá và lập kế hoạch giải ngân sát với tình hình thực tế, gắn với các Hiệp định vay theo từng nhà tài trợ và tổng hợp chung theo từng bộ ngành, địa phương.

Cuối cùng, Bộ Tài chính lưu ý các Bộ, ngành và địa phương phản ánh kịp thời và đầy đủ tình hình thông tin, số liệu báo cáo để làm căn cứ xác định ngưỡng an toàn trong vốn vay ODA, vay ưu đãi, không ảnh hưởng đến trần nợ công. 

TÂM AN

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%
Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý tăng thuế suất VAT lên 12%?

BizLIVE - Gặp gỡ