Siết và thu gọn cổ đông ngân hàng

P.V

11:00 11/06/2015

Kể từ ngày 15/7/2015, Tổ chức tín dụng (TCTD) không được cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng mới (trong trường hợp đã cấp tín dụng) cho cổ đông, cổ đông trong nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn hoặc người có liên quan của những cổ đông đó.

Siết và thu gọn cổ đông ngân hàng

Ảnh minh họa.

Đây là một trong những quy định mới trong Thông tư 06/2015/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Theo đó, TCTD phối hợp với cổ đông hoặc nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn phải lập kế hoạch khắc phục tình trạng sở hữu cổ phần vượt giới hạn, đảm bảo chậm nhất đến ngày 31/12/2015, tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan tại TCTD tuân thủ quy định tại Luật các TCTD, trừ một số trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc được xử lý theo phương án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt.

Sau thời hạn trên hoặc sau thời hạn nêu trong phương án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp xử lý những cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan chưa đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định tại Luật các TCTD.

Cụ thể: Không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, bổ nhiệm làm tổng giám đốc của TCTD trong trường hợp nhân sự này là cổ đông hoặc thuộc nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn tại TCTD, là người đại diện phần vốn góp hoặc người có liên quan của các đối tượng sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Luật các TCTD; Không xem xét việc đề cử nhân sự tham gia hội đồng quản trị, ban kiểm soát của TCTD của cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn tại TCTD đó; Cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt (nếu có) đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định.

Điều 55, Luật các TCTD quy định: một cổ đông là cá nhân không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của một TCTD; một cổ đông là tổ chức không được sở hữu quá 15% vốn điều lệ của một TCTD (không áp dụng đối với TCTD đang chịu sự kiểm soát đặc biệt, sở hữu cổ phần nhà nước tại TCTD cổ phần hóa, sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài); cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu quá 20% vốn điều lệ của một TCTD.

Theo Báo Tiền Phong

Bảng giáThị trường

VN-Index 819.43 ▼ -1.52 (-0.19%)

 
VN-Index 819.43 -1.52 -0.19%
HNX-Index 109.3 0.19 0.17%
UPCOM 54.08 0.11 0.2%
DJIA 22,871.72 30.71 0.13%
Nasdaq 6,605.8 14.29 0.22%
Nikkei 225 21,255.56 100.38 0.47%
FTSE 100 7,536.53 1.09 0.01%
Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý tăng thuế suất VAT lên 12%?

BizLIVE - Gặp gỡ