Phát hành trái phiếu kỳ hạn dài, giảm áp lực nợ công

H. Vân

10:30 27/05/2015

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2015, tổng khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ là 69.515,9 tỷ đồng, tức là khoảng 28% so với kế hoạch huy động 250.000 tỷ đồng cho cả năm.

Phát hành trái phiếu kỳ hạn dài, giảm áp lực nợ công

Ảnh minh họa.

Kéo dài kỳ hạn trái phiếu Chính phủ nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của ngân sách theo hướng ngày càng lành mạnh hơn.

Trong báo cáo gửi Quốc hội về tình hình sử dụng vốn vay và quản lý nợ công, Bộ Tài chính cho biết, kể từ năm 2014, Bộ Tài chính đã chủ động kéo dài kỳ hạn phát hành nhằm giảm dần áp lực trả nợ ngắn hạn và giảm dần đảo nợ.

Cụ thể, giai đoạn cuối năm 2014, Bộ Tài chính đã ngừng phát hành tín phiếu và trái phiếu kỳ hạn ngắn, tập trung chủ yếu vào trái phiếu có kỳ hạn dài từ 5 năm đến 15 năm, bước đầu cơ cấu lại danh mục trái phiếu theo hướng kéo dài kỳ hạn, tập trung và kỳ hạn dài.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tăng từ 14% năm 2013 lên 27% năm 2014; kỳ hạn 10 năm tăng từ 4% năm 2013 lên 13% năm 2014, kỳ hạn 15 năm tăng từ 2% lên 6% năm 2014.

Năm 2014 phát hành khoảng 248 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn bình quân là 4,85%, lãi suất bình quân là 6,62%/năm, có chuyển biến so với năm 2013 phát hành gần 207 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn bình quân là 3,21%, lãi suất bình quân là 7,79%/năm.

Bộ Tài chính dự kiến, năm 2015, trái phiếu Chính phủ sẽ phát hành là 250 nghìn tỷ đồng, trong đó, tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm là 180 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 50 nghìn tỷ đồng và kỳ hạn 15 năm là 20 nghìn tỷ đồng.

Tính cho đến hết 4 tháng đầu năm 2015, tổng khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ là 69.515,9 tỷ đồng, tức là khoảng 28% so với kế hoạch, trong đó kỳ hạn 5 năm là 42.158,5 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm là 11.170 tỷ đồng và 15 năm là 16.187,4 tỷ đồng.

Với kế hoạch huy động được giao tương đối lớn, trong khi kỳ hạn dài và tình hình thị trường được dự đoán là khó khăn hơn so với năm 2014, việc tính toán và cân nhắc các phương án phát hành cụ thể tùy theo tình hình thị trường là rất quan trọng, vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch huy động vốn cho ngân sách Nhà nước với chi phí hợp lý, vừa đảm bảo an toàn nợ công và phù hợp với các chính sách điều hành tiền tệ là một thách thức lớn với Bộ Tài chính.

Từng giải thích với báo chí về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá rằng: Giải pháp kéo dài kỳ hạn trái phiếu Chính phủ là chủ trương nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của ngân sách theo hướng ngày càng lành mạnh hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh huy động vốn đang bộc lộ khó khăn, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho hay, Bộ Tài chính sẽ thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thị trường để có báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai các giải pháp phù hợp, nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch huy động 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đề ra cho năm nay và không khẳng định khả năng điều chỉnh kỳ hạn phát hành các loại trái phiếu cho phù hợp sức cầu của thị trường.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang thực hiện các giải pháp tích cực nhằm ổn định và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ như: Đa dạng hóa sản phẩm; chuyển đổi ngân hàng đại lý thanh toán trái phiếu Chính phủ; mở rộng, cải thiện và cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu theo hướng tăng tỷ trọng nhà đầu tư có vốn dài hạn, giảm dần phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng thương mại…

Trong thời gian tới, tiếp tục nâng tỷ lệ phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm lên (20-25%); kỳ hạn từ 10 năm trở lên (15-20%), phấn đấu kéo dài kỳ hạn danh mục nợ trái phiếu Chính phủ trung bình giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 4-6 năm theo mục tiêu Chiến lược nợ công đã đề ra.

Việc phát triển thị trường tài chính, thị trường trái phiếu trong nước và từng bước cơ cấu lại các khoản nợ công cũng được tăng cường bên cạnh việc tăng nhanh các khoản vay trung hạn, dài hạn, hạn chế tối đa việc huy động với thời gian ngắn hạn, lãi suất cao.

Đồng thời, ưu tiên bố trí chi trả nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay của Chính phủ, rà soát, loại bỏ các dự án không hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các khoản bảo lãnh của Chính phủ, các khoản nợ của chính quyền địa phương, nợ xây dựng cơ bản của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay về cho vay lại để giảm thiểu phát sinh các nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ, tăng cường công tác quản lý nợ và giám sát nợ.

Theo Báo Hải Quan

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.16 ▼ -0.69 (-0.07%)

 
VN-Index 935.16 -0.69 -0.07%
HNX-Index 111.61 0.14 0.13%
UPCOM 54.66 0.31 0.56%
DJIA 24,504.8 118.77 0.48%
Nasdaq 6,862.32 -12.76 -0.19%
Nikkei 225 22,758.07 -108.1 -0.47%
FTSE 100 7,503.13 2.72 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine